КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » Общински дейности » Околна среда » Процедури по ОВОС, КР и
 
Процедури по ОВОС, КР и СЕВЕЗО
  1. Уведомления за инвестиционно предложение - първо уведомяване
  2. Обществен достъп до информация по Приложение 2 чл.6 от Наредбата за ОВОС
  3. Предстоящи обществени обсъждания на доклади по ОВОС
  4. Комплексни разрешителни
  5. СЕВЕЗО

Архив на уведомленията за инвестиционно предложение - първо уведомяване


Архив на Обществения достъп до информация по Приложение 2 чл.6 от Наредбата за ОВОС


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 03.05.2018 г. webmaster