НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
  
Начало » Общински справочник » Търгове и конкурси
 
Търгове и конкурси


Търгове и конкурси - архив


Община Сливен, Сливен 8800, бул. "Цар Освободител" 1
  044/611 100; Факс: 662 350; e-mail: obstina@sliven.bg
НаименованиеДата на провеждане
Общинският съвет – Сливен, обявява конкурс за избор на управител на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина - Сливен” ЕООД:
виж още
[Дата на публикуване - 22.04.2014 г.]
Документите се подават до 16.00 часа на 23.05.2014 г.
Общинско предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в Обект № 1503
виж още
[Дата на публикуване - 16.04.2014 г.]
28.04.2014 г.
07.05.2014 г.
ОБЩИНА СЛИВЕН - ОП "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" СЛИВЕН обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на следните нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на Централен общински пазар:
виж още
[Дата на публикуване - 15.04.2014 г.]
15.05.2014 г.
29.05.2014 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в гр. Сливен, ул.”Димитър Пехливанов-Добрович” № 1…:
виж още
[Дата на публикуване - 04.04.2014 г.]
23.04.2014 г.
29.04.2014 г.
Община Сливен - ОП “Общински пазари” Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на следните демонтирани преместваеми обекти /павилиони/, частна общинска собственост
виж още
[Дата на публикуване - 01.04.2014 г.]
29.04.2014 г.
13.05.2014 г.
Община Сливен обявява продажба на земеделски земи, чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти – частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 28.03.2014 г.]
15.04.2014 г.
24.04.2014 г.
Община Сливен уведомява всички заинтересовани, че набира кандидати за заемане на съответните длъжностни позиции, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 28.03.2014 г.]
Документи се подават до 07.04.2014 год. – включително
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на едноетажни сгради, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 28.03.2014 г.]
15.04.2014 г.
23.04.2014 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи поземлени имоти, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 28.03.2014 г.]
15.04.2014 г.
23.04.2014 г.
Общинско предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години за индивидуално ползване за отглеждане на пасищни животни на общински имоти – публична общинска собственост, представляващи мери и пасища от общинския поземлен фонд /ОПФ/
виж още
[Дата на публикуване - 26.03.2014 г.]
11.04.2014 г.
Община Сливен обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост в кв. “Надежда”, гр. Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 26.03.2014 г.]
Срок за подаване на предложенията:
15.04.2014 г., 16:00 часа
ОБЩИНА СЛИВЕН - ОП ”ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ” СЛИВЕН обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на следните нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на Микропазар Дружба:
виж още
[Дата на публикуване - 26.03.2014 г.]
17.04.2014 г.
30.04.2014 г.
Община Сливен обявява конкурс за длъжността: Началник на отдел "Строителен контрол" – 1 /една/ щатна бройка:
виж още
[Дата на публикуване - 26.03.2014 г.]
Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати
[Дата на публикуване - 16.04.2014 г.]
Документи се подават до 09.04.2014 год. – включително
Общинско предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в Обект № 1500, Обект № 1501 и Обект № 1502
виж още
[Дата на публикуване - 25.03.2014 г.]
04.04.2014 г.
09.04.2014 г.
Общински съвет – Сливен, обявява конкурс за избор на управител на "Център за кожно-венерически заболявания – Сливен" ЕООД, гр. Сливен за следните условия::
виж още
[Дата на публикуване - 25.03.2014 г.]
03.04.2014 г.
Община Сливен обявява конкурс за длъжността: Директор на ансамбъл за народни песни и танци – Сливен 1 /една/ щатна бройка:
виж още
[Дата на публикуване - 13.03.2014 г.]
Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати
[Дата на публикуване - 22.04.2014 г.]
Документи се подават до 14.04.2014 год. – включително
Община Сливен обявява конкурс за длъжността: Директор на Симфоничен оркестър – Сливен 1 /една/ щатна бройка:
виж още
[Дата на публикуване - 13.03.2014 г.]
Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати
[Дата на публикуване - 22.04.2014 г.]
Документи се подават до 14.04.2014 год. – включително
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на нежилищни имоти, частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 07.03.2014 г.]
26.03.2014 г.
09.04.2014 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи поземлени имоти, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 07.03.2014 г.]
25.03.2014 г.
08.04.2014 г.Справки за обявени конкурси от Община Сливен по реда на ЗОП и НВМОП


Държавен вестник


Агенция по обществени поръчки


Конкурси за държавни служители - пакет документи за кандидатстване:


Писмено заявление за участие в конкурс по образец /Приложение № 2 към чл.17,ал.1 от НПКДС. [74 KB]


Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност. [15 KB]


Профил на купувача

Уведомления за инвестиционно предложение

Областен информационен център - Сливен

Get Adobe Flash player
 
Последна актуализация: 22.04.2014 г. webmaster