НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
  
Начало » Общински справочник » Търгове и конкурси
 
Търгове и конкурси


Търгове и конкурси - архив


Община Сливен, Сливен 8800, бул. "Цар Освободител" 1
  044/611 100; Факс: 662 350; e-mail: obstina@sliven.bg
НаименованиеДата на провеждане
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 12.03.2015 г.]
31.03.2015 г.
07.04.2015 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 12.03.2015 г.]
31.03.2015 г.
07.04.2015 г.
Община Сливен обявява: Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти – частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 11.03.2015 г.]
27.03.2015 г.
02.04.2015 г.
Община Сливен обявява процедура по подбор за сформиране на екип за услугата „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания” - гр. Сливен, кв. „Сини Камъни” № 65, за свободна позиция: „Медицинска сестра” - 1 бройка
виж още
[Дата на публикуване - 11.03.2015 г.]
Срок за подаване на документи: 23.03.2015 г.
Общинско предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в Обект № 1604, при следните условия:
виж още
[Дата на публикуване - 06.03.2015 г.]
16.03.2015 г.
19.03.2015 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на общински нежилищни имоти, частна общинска собственост, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 05.03.2015 г.]
26.03.2015 г.
02.04.2015 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 27.02.2015 г.]
18.03.2015 г.
25.03.2015 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 27.02.2015 г.]
18.03.2015 г.
25.03.2015 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост, представляващ павилион с площ 18 кв.м., разположен в новата сграда на ОУ „Паисий Хилендарски‘, с. Сотиря, общ. Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 26.02.2015 г.]
16.03.2015 г.
23.03.2015 г.
Община Сливен обявява: Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти – частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 26.02.2015 г.]
17.03.2015 г.
24.03.2015 г.
Община Сливен кани потенциални кандидати за предоставяне на социалната услуга „Ранна интервенция на уврежданията” по Проект „ОПОРА – Общностна подкрепа за осигуряване на родителска активност”
виж още
[Дата на публикуване - 24.02.2015 г.]
Срок за подаване на документи: 05.03.2015 г., 17.00 часа
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, … с. Злати войвода, Сливенски минерални бани, целия с площ 3167 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за курортен хотел, почивен дом, ведно с построените в имота:
виж още
[Дата на публикуване - 20.02.2015 г.]
09.03.2015 г.
17.03.2015 г.
Община Сливен обявява конкурс за подбор за длъжностите „учител по история” и „психолог” във връзка с изпълнението на проект BG06-221 „Творческо пространство за малки и големи” по програма BG06 „Деца и младежи в риск”
виж още
[Дата на публикуване - 18.02.2015 г.]
Срок за подаване на документи: 27.02.2015 г.
Община Сливен обявява конкурс за предоставяне на социални услуги в „Център за работа с деца на улицата” с под-наименование „Център за интензивна социално-възпитателна подкрепа”, „Преходно жилище” и „Наблюдавано жилище” - Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 13.02.2015 г.]
Срок за подаване на документи: 31.03.2015 г., 17.00 часа
Община Сливен обявява конкурс за предоставяне на социални услуги в „Център за социална рехабилитация и интеграция” с под-наименование „Център за психологическа подкрепа за деца и семейства” и „Синя стая”
виж още
[Дата на публикуване - 13.02.2015 г.]
Срок за подаване на документи: 31.03.2015 г., 17.00 часа
Общинско предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в Обект № 1603, при следните условия:
виж още
[Дата на публикуване - 13.02.2015 г.]
24.02.2015 г.
27.02.2015 г.
ОБЩИНА СЛИВЕН Обявява конкурс за избор на здравен медиатор:
виж още
[Дата на публикуване - 30.01.2015 г.]
Подаване на документи в срок до:
27.02.2015 г.Справки за обявени конкурси от Община Сливен по реда на ЗОП и НВМОП


Държавен вестник


Агенция по обществени поръчки


Конкурси за държавни служители - пакет документи за кандидатстване:


Писмено заявление за участие в конкурс по образец /Приложение № 2 към чл.17,ал.1 от НПКДС. [74 KB]


Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност. [15 KB]


Профил на купувача

Уведомления за инвестиционно предложение

You need to install, upgrade or enable your Flash Player


 Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Пътеводител на Сливен

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 12.03.2015 г. webmaster