НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
  
Начало » Общински справочник » Търгове и конкурси
 
Търгове и конкурси


Търгове и конкурси - архив


Община Сливен, Сливен 8800, бул. "Цар Освободител" 1
  044/611 100; Факс: 662 350; e-mail: obstina@sliven.bg
НаименованиеДата на провеждане
ОБЩИНА СЛИВЕН - ОП ”ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ” СЛИВЕН обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на следните нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на Централен общински пазар:
виж още
[Дата на публикуване - 29.07.2015 г.]
19.08.2015 г.
02.09.2015 г.
ОБЩИНА СЛИВЕН - ОП ”ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ” СЛИВЕН обявява: Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински нежилищен имот представляващ „Бръснаро-фризьорски салон” № 8, с полезна площ 60кв.м., находящ се в „Сграда за търговия и услуги №2”, ет.І на Централен общински пазар, гр. Сливен, при следните условия:
виж още
[Дата на публикуване - 27.07.2015 г.]
Дата на отваряне на предложенията
25.08.2015 г.
Община Сливен обявява процедура по подбор за сформиране на екип на услугите „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания” и „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания” за свободна позиция: „Социален работник” - 2 броя
виж още
[Дата на публикуване - 23.07.2015 г.]
Срок за подаване на документи: 07.08.2015 г.
Община Сливен обявява: Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти – частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 22.07.2015 г.]
06.08.2015 г.
12.08.2015 г.
Община Сливен обявява: Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 21.07.2015 г.]
07.08.2015 г.
14.08.2015 г.
Община Сливен обявява: Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти – частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 21.07.2015 г.]
07.08.2015 г.
14.08.2015 г.
Община Сливен обявява процедура за подбор на кандидати за длъжност „Психолог” във връзка с изпълнението на проект BG06-221 „Творческо пространство за малки и големи” по програма BG06 „Деца и младежи в риск”
виж още
[Дата на публикуване - 10.07.2015 г.]
Срок за подаване на документи: 24.07.2015 г.
Община Сливен обявява конкурс за избор на експерт „Информационно обслужване и услуги” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Сливен, при следните условия:
виж още
[Дата на публикуване - 10.07.2015 г.]
Срок за подаване на документи: 10.08.2015 г.
Общинско предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в Обект № 1610, при следните условия:
виж още
[Дата на публикуване - 07.07.2015 г.]
20.07.2015 г.
23.07.2015 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти, частна общинска собственост в сградата на „Автогара-Сливен“:
виж още
[Дата на публикуване - 02.07.2015 г.]
21.07.2015 г.
28.07.2015 г.
Община Сливен обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години на части от имоти – частна общинска собственост, представляващи терени за разполагане на временни преместваеми обекти, съгласно утвърдена схема, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 02.07.2015 г.]
17.07.2015 г.
24.07.2015 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от общински нежилищни имоти, частна общинска собственост в гр. Сливен и с . Самуилово, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 02.07.2015 г.]
21.07.2015 г.
28.07.2015 г.
Община Сливен съвместно със сдружение „Дете и пространство” – София обявява конкурс за подбор на персонал на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция” с под наименование „Център за психологическа подкрепа за деца и семейства” и „Синя стая” – гр. Сливен
виж още
[Дата на публикуване - 26.06.2015 г.]
Срок за подаване на документи: 06.07.2015 г.
ОП „Земеделие, гори и водни ресурси” обявява процедура за възлагане на добив на дървесина /дърва за огрев/ в горски територии общинска собственост в Обект № 1609, с подотдели 176”ф” и 176”ч”, намиращи се в землището на с. Раково, Община Сливен
виж още
[Дата на публикуване - 25.06.2015 г.]
07.07.2015 г.
10.07.2015 г.
Община Сливен обявява: Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 25.06.2015 г.]
15.07.2015 г.
22.07.2015 г.
Община Сливен обявява: Публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелни обекти-частна общинска собственост, представляващи, жилища, апартаменти, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 25.06.2015 г.]
15.07.2015 г.
22.07.2015 г.
Община Сливен обявява: Публичен търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на сграда на един етаж, предназначена за търговия и/или услуги със ЗП 130 кв.м., … с адрес: гр. Сливен, бул. „Георги Данчев“:
виж още
[Дата на публикуване - 25.06.2015 г.]
14.07.2015 г.
21.07.2015 г.
Община Сливен обявява: Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти-частна общинска собственост, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 25.06.2015 г.]
14.07.2015 г.
21.07.2015 г.
Община Сливен обявява: Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти – частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 25.06.2015 г.]
14.07.2015 г.
21.07.2015 г.
ОБЩИНА СЛИВЕН - ОП ”ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ” СЛИВЕН обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на следните нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на Централен общински пазар:
виж още
[Дата на публикуване - 04.06.2015 г.]
29.06.2015 г.
10.07.2015 г.
Общинско предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в Обект № 1607 и Обект № 1608, при следните условия:
виж още
[Дата на публикуване - 03.06.2015 г.]
15.06.2015 г.
18.06.2015 г.
Община Сливен съобщава: На основание Заповед № РД-15-1308/29.05.2015 г. на Кмета на Община Сливен, отменя продажбата чрез публичен търг с явно наддаване, насрочен на 09.06.2015г. от 9,30 часа на следните поземлени имоти – частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 03.06.2015 г.]
 
Община Сливен удължава срока за кандидатстване за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” по Проект „ОПОРА – Общностна подкрепа за осигуряване на родителска активност”
виж още
[Дата на публикуване - 01.06.2015 г.]
Срок за подаване на документи: 05.06.2015 г., 17.00 часа
Община Сливен обявява: Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти – частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 28.05.2015 г.]
18.06.2015 г.
23.06.2015 г.
Община Сливен кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” по Проект „ОПОРА – Общностна подкрепа за осигуряване на родителска активност”
виж още
[Дата на публикуване - 22.05.2015 г.]
Срок за подаване на документи: 29.05.2015 г.
Община Сливен обявява: Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти – частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 21.05.2015 г.]
11.06.2015 г.
19.06.2015 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 21.05.2015 г.]
10.06.2015 г.
17.06.2015 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от общински нежилищни имоти, частна общинска собственост, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 21.05.2015 г.]
11.06.2015 г.
18.06.2015 г.
Община Сливен обявява: Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти – частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 21.05.2015 г.]
09.06.2015 г.
16.06.2015 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.563.65, площ: 272 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, ул. „Димитър Топалов“ №10, … УПИ V, кв. 483, отреден за жилищно строителство по ПУП на кв. Даме Груев, гр.Сливен.:
виж още
[Дата на публикуване - 21.05.2015 г.]
10.06.2015 г.
17.06.2015 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.557.63, площ: 9584 кв.м., … (УПИ II, кв. 673, отреден за обществено обслужване, жилищно застрояване и търговия по ПУП на гр. Сливен).:
виж още
[Дата на публикуване - 21.05.2015 г.]
10.06.2015 г.
17.06.2015 г.
Община Сливен обявява: Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти – частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 14.05.2015 г.]
02.06.2015 г.
09.06.2015 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в гр. Сливен, ул.”Димитър Пехливанов-Добрович” № 1, представляващ 299,40/445,00 ид.ч. … и едноетажна сграда с идентификатор 67338.535.15.2 , обособени в самостоятелни обекти както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 13.05.2015 г.]
28.05.2015 г.
04.06.2015 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.557.93, площ: 4999 кв.м., … отреден за обществено обслужване по ПУП на гр. Сливен):
виж още
[Дата на публикуване - 13.05.2015 г.]
28.05.2015 г.
04.06.2015 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелни обекти-частна общинска собственост, представляващи, жилища, апартаменти, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 13.05.2015 г.]
29.05.2015 г.
05.06.2015 г.
ОБЩИНА СЛИВЕН СЪОБЩАВА: На основание Заповед № РД-15-1173/11.05.2015 г. на Кмета на Община Сливен отменя процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляващ терен за разполагане на временен преместваем обект, предназначен за продажба на кафе и кафе-аперитив, разположен в поземлен имот с идентификатор 67338.534.35, кв.733 по плана на ЦГЧ, гр.Сливен обозначен съгласно схема, позиция 2 – площ 20 кв.м, насрочен за 14.05.2015 г. и повторен търг на 21.05.2015 г.
[Дата на публикуване - 12.05.2015 г.]
 
Общинско предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в Обект № 1606, при следните условия:
виж още
[Дата на публикуване - 08.05.2015 г.]
19.05.2015 г.
22.05.2015 г.
ЗАПОВЕД на Кмета на Община Сливен № РД 15-1118 от 30.04.2015г. във връзка с извършване на разпределение в срок до 08.05.2015г. и отдаване под наем за срок от 6 /шест/ стопански години за индивидуално ползване, на земеделски земи от Общински поземлен фонд /ОПФ/- публична общинска собственост, представляващи мери, пасища и ливади подробно описани в приложение 1 и приложение 1.1 от Годишния план за паша за 2015г., приет с Решение № 1667/26.03.2015г. на ОбС гр. Сливен и изменено с Решение № 1738/23.04.2015г. на ОбС Сливен.
виж още
[Дата на публикуване - 05.05.2015 г.]
 
Община Сливен обявява: Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти – частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 27.04.2015 г.]
13.05.2015 г.
19.05.2015 г.
ОБЩИНА СЛИВЕН - ОП ”ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ” СЛИВЕН обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на следния нежилищен имот, частна общинска собственост, находящ се на територията на Централен общински пазар:
виж още
[Дата на публикуване - 27.04.2015 г.]
25.05.2015 г.
08.06.2015 г.Справки за обявени конкурси от Община Сливен по реда на ЗОП и НВМОП


Държавен вестник


Агенция по обществени поръчки


Конкурси за държавни служители - пакет документи за кандидатстване:


Писмено заявление за участие в конкурс по образец /Приложение № 2 към чл.17,ал.1 от НПКДС. [74 KB]


Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност. [15 KB]


Профил на купувача

Уведомления за инвестиционно предложение

You need to install, upgrade or enable your Flash Player


Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Пътеводител на Сливен

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 30.07.2015 г. webmaster