Google+
НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
  
Начало » Общински справочник » Търгове и конкурси
 
Търгове и конкурси


Търгове и конкурси - архив


Община Сливен, Сливен 8800, бул. "Цар Освободител" 1
  044/611 100; Факс: 662 350; e-mail: obstina@sliven.bg
НаименованиеДата на провеждане
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на следните поземлени имоти – частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 24.10.2014 г.]
05.11.2014 г.
11.11.2014 г.
Община Сливен кани потенциални кандидати за предоставяне на социалните услуги „Ранна интервенция на уврежданията” чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията по проект „ОПОРА – Общностна подкрепа за осигуряване на родителска активност”
виж още
[Дата на публикуване - 24.10.2014 г.]
Срок за подаване на документи: 04.11.2014 г., 17.00 часа
Общинско предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в Обект № 1513
виж още
[Дата на публикуване - 23.10.2014 г.]
03.11.2014 г.
07.11.2014 г.
ОБЩИНА СЛИВЕН - ОП ”ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ” СЛИВЕН обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на следните нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на Централен общински пазар:
виж още
[Дата на публикуване - 23.10.2014 г.]
17.11.2014 г.
02.12.2014 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост, находящи се в сградата на ХІ СОУ „Константин Константинов”, гр. Сливен, за разполагане на кафе автомати за топли напитки:
виж още
[Дата на публикуване - 23.10.2014 г.]
07.11.2014 г.
14.11.2014 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, предназначение за офис /с. Драгоданово/:
виж още
[Дата на публикуване - 23.10.2014 г.]
07.11.2014 г.
14.11.2014 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляващ 1 кв.м. от фоайе на ІХ ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. „Йордан Йовков”№27, гр. Сливен, за разполагане на 1 бр. автомат за топли напитки:
виж още
[Дата на публикуване - 23.10.2014 г.]
07.11.2014 г.
14.11.2014 г.
Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот - разсадник, находящ се в землище на с.Ковачите, м. "Бряста"
виж още
[Дата на публикуване - 17.10.2014 г.]
31.10.2014 г.
07.11.2014 г.
Общинско предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в Обект № 1512
виж още
[Дата на публикуване - 14.10.2014 г.]
27.10.2014 г.
30.10.2014 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 25.09.2014 г.]
14.10.2014 г.
21.10.2014 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляваща помещение с площ 17 кв.м., разположено на І-ви етаж в сграда със застроена площ 885 кв.м. на ХІ СОУ „Константин Константинов”, гр. Сливен, при следните условия:
виж още
[Дата на публикуване - 25.09.2014 г.]
10.10.2014 г.
17.10.2014 г.
Община Сливен обявява публично оповестен конкурс с предмет „Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляваща 1 кв.м. от учителска стая в сградата на ПМГ „Добри Чинтулов”, гр. Сливен”, при следните условия:
виж още
[Дата на публикуване - 25.09.2014 г.]
Срок за закупуване на документи
08.10.2014 год. 16:00 часа
Срок за представяне на предложения
09.10.2014 год. 16.00 часа
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на следните поземлени имоти – частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 19.09.2014 г.]
03.10.2014 г.
09.10.2014 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект … с адрес: гр. Сливен, бул. ”Цар Освободител” бл.11, вх.В, ет.0
виж още
[Дата на публикуване - 18.09.2014 г.]
03.10.2014 г.
10.10.2014 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 11538.501.445, площ 675 кв.м., адрес: гр. Свети Влас, п.к. 8229, ул. Цар Симеон № 6…:
виж още
[Дата на публикуване - 18.09.2014 г.]
03.10.2014 г.
10.10.2014 г.
Общинско предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява процедура за възлагане на добив на дървесина /дърва за огрев/ в горски територии общинска собственост в Обект № 1511 с подотдели 169 ”б”, 173 ”з”, 176 ”з”, 176 ”и”, 176 ”с”, 176 ”ш”, в с. Раково, Община Сливен и подотдел 56 ”с” в с. Стара река, Община Сливен при следните условия:
виж още
[Дата на публикуване - 10.09.2014 г.]
19.09.2014 г.
26.09.2014 г.
ОБЩИНА СЛИВЕН ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР във връзка с реализиране на Проект № BG051РО001-5.2.1-0062-С0001 „Предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” за деца и младежи с увреждания в град Сливен”, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG51PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”:
виж още
[Дата на публикуване - 09.09.2014 г.]
Срок за подаване на документи: до 19.09.2014г. /включително/
Общинско предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен за Обект № 1510, с подотдел 43"б", в землището на с.Стара река, Община Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 05.09.2014 г.]
16.09.2014 г.
19.09.2014 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 04.09.2014 г.]
19.09.2014 г.
25.09.2014 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.557.93, площ: 4999 кв.м., … отреден за обществено обслужване по ПУП на гр. Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 04.09.2014 г.]
19.09.2014 г.
25.09.2014 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.557.77, площ: 4364 кв.м., … отреден за обществено обслужване и информационен център, кв.675, парк Юнак:
виж още
[Дата на публикуване - 04.09.2014 г.]
19.09.2014 г.
25.09.2014 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в гр. Сливен, ул.”Димитър Пехливанов-Добрович” № 1, … както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 29.08.2014 г.]
16.09.2014 г.
24.09.2014 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 28.08.2014 г.]
16.09.2014 г.
24.09.2014 г.
Община Сливен кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове”, „Здравна консултация за деца” по Проект „ОПОРА – Общностна подкрепа за осигуряване на родителска активност”:
виж още
[Дата на публикуване - 27.08.2014 г.]
Документите се подават до 10.09.2014
Общинско предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в Обект № 1509:
виж още
[Дата на публикуване - 21.08.2014 г.]
03.09.2014 г.
09.09.2014 г.
Общинско предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси" открива процедура за възлагане на добив на дървесина /дърва за огрев/ в горски територии общинска собственост в Обект № 1508 с подотдели 169”б”, 173”з”, 176”з”, 176”и”, 176”с”, 176”ш”, в с.Раково, Община Сливен и 56 ”с” в с.Стара река, Община Сливен при следните условия:
виж още
[Дата на публикуване - 20.08.2014 г.]
02.09.2014 г.
05.09.2014 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на следните поземлени имоти – частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 20.08.2014 г.]
05.09.2014 г.
10.09.2014 г.
Общинско предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване, за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд и земи по чл.19 от ЗСПЗЗ за стопанската 2014-2015 г., съгласно Приложение № 1
виж още
[Дата на публикуване - 15.08.2014 г.]
Физическите и юридическите лица спечелили търга
[Дата на публикуване - 18.09.2014 г.]
08.09.2014 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на сграда на три етажа с обекти за търговия, обществено и административно обслужване и допустима съгласно статута на зоната стопанска дейност, … кв. "Братя Миладинови-юг".:
виж още
[Дата на публикуване - 14.08.2014 г.]
01.09.2014 г.
09.09.2014 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, … отреден за жилищно строителство по ПУП на кв. "Надежда".:
виж още
[Дата на публикуване - 14.08.2014 г.]
01.09.2014 г.
09.09.2014 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от нежилищен имот, публична общинска собственост в с. Желю войвода:
виж още
[Дата на публикуване - 14.08.2014 г.]
01.09.2014 г.
08.09.2014 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот, частна общинска собственост в с. Крушаре:
виж още
[Дата на публикуване - 14.08.2014 г.]
01.09.2014 г.
08.09.2014 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на следните поземлени имоти – частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 12.08.2014 г.]
26.08.2014 г.
02.09.2014 г.
Общинско предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в Обект № 1507
виж още
[Дата на публикуване - 06.08.2014 г.]
18.08.2014 г.
21.08.2014 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 01.08.2014 г.]
20.08.2014 г.
27.08.2014 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.557.77, площ: 4364 кв.м., … отреден за обществено обслужване и информационен център, кв. 675, парк Юнак.
виж още
[Дата на публикуване - 01.08.2014 г.]
19.08.2014 г.
26.08.2014 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.557.93, площ: 4999 кв.м., … (УПИ II, кв. 676, отреден за обществено обслужване по ПУП на гр. Сливен).
виж още
[Дата на публикуване - 01.08.2014 г.]
19.08.2014 г.
26.08.2014 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в гр. Сливен, ул.”Димитър Пехливанов-Добрович” № 1…
виж още
[Дата на публикуване - 01.08.2014 г.]
19.08.2014 г.
26.08.2014 г.
Община Сливен кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” по Проект „ОПОРА – Общностна подкрепа за осигуряване на родителска активност”.
виж още
[Дата на публикуване - 31.07.2014 г.]
 
ОБЩИНА СЛИВЕН - ОП ”ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ” СЛИВЕН обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на следните нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на Централен общински пазар:
виж още
[Дата на публикуване - 17.07.2014 г.]
13.08.2014 г.
27.08.2014 г.Справки за обявени конкурси от Община Сливен по реда на ЗОП и НВМОП


Държавен вестник


Агенция по обществени поръчки


Конкурси за държавни служители - пакет документи за кандидатстване:


Писмено заявление за участие в конкурс по образец /Приложение № 2 към чл.17,ал.1 от НПКДС. [74 KB]


Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност. [15 KB]


Профил на купувача

Уведомления за инвестиционно предложение

Пътеводител на Сливен

Областен информационен център - Сливен

 
Последна актуализация: 24.10.2014 г. webmaster