Google+
НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
  
Начало » Общински справочник » Търгове и конкурси
 
Търгове и конкурси


Търгове и конкурси - архив


Община Сливен, Сливен 8800, бул. "Цар Освободител" 1
  044/611 100; Факс: 662 350; e-mail: obstina@sliven.bg
НаименованиеДата на провеждане
Община Сливен кани потенциални кандидати за предоставяне на услуги по Проект „ОПОРА – Общностна подкрепа за осигуряване на родителска активност” по следните позиции: акушерка, лекар - гинеколог, медиатор, медицинска сестра, педиатър, психолог, юрист, социален работник - 2 бр.
виж още
[Дата на публикуване - 29.10.2014 г.]
Срок за подаване на документи: 17.11.2014 г., 17.00 часа
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на следните поземлени имоти – частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 24.10.2014 г.]
05.11.2014 г.
11.11.2014 г.
Община Сливен кани потенциални кандидати за предоставяне на социалните услуги „Ранна интервенция на уврежданията” чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията по проект „ОПОРА – Общностна подкрепа за осигуряване на родителска активност”
виж още
[Дата на публикуване - 24.10.2014 г.]
Срок за подаване на документи: 04.11.2014 г., 17.00 часа
Общинско предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в Обект № 1513
виж още
[Дата на публикуване - 23.10.2014 г.]
03.11.2014 г.
07.11.2014 г.
ОБЩИНА СЛИВЕН - ОП ”ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ” СЛИВЕН обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на следните нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на Централен общински пазар:
виж още
[Дата на публикуване - 23.10.2014 г.]
17.11.2014 г.
02.12.2014 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост, находящи се в сградата на ХІ СОУ „Константин Константинов”, гр. Сливен, за разполагане на кафе автомати за топли напитки:
виж още
[Дата на публикуване - 23.10.2014 г.]
07.11.2014 г.
14.11.2014 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, предназначение за офис /с. Драгоданово/:
виж още
[Дата на публикуване - 23.10.2014 г.]
07.11.2014 г.
14.11.2014 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляващ 1 кв.м. от фоайе на ІХ ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. „Йордан Йовков”№27, гр. Сливен, за разполагане на 1 бр. автомат за топли напитки:
виж още
[Дата на публикуване - 23.10.2014 г.]
07.11.2014 г.
14.11.2014 г.
Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот - разсадник, находящ се в землище на с.Ковачите, м. "Бряста"
виж още
[Дата на публикуване - 17.10.2014 г.]
31.10.2014 г.
07.11.2014 г.
Общинско предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в Обект № 1512
виж още
[Дата на публикуване - 14.10.2014 г.]
27.10.2014 г.
30.10.2014 г.Справки за обявени конкурси от Община Сливен по реда на ЗОП и НВМОП


Държавен вестник


Агенция по обществени поръчки


Конкурси за държавни служители - пакет документи за кандидатстване:


Писмено заявление за участие в конкурс по образец /Приложение № 2 към чл.17,ал.1 от НПКДС. [74 KB]


Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност. [15 KB]


Профил на купувача

Уведомления за инвестиционно предложение

Пътеводител на Сливен

Областен информационен център - Сливен

 
Последна актуализация: 29.10.2014 г. webmaster