Google+
НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
  
Начало » Общински справочник » Търгове и конкурси
 
Търгове и конкурси


Търгове и конкурси - архив


Община Сливен, Сливен 8800, бул. "Цар Освободител" 1
  044/611 100; Факс: 662 350; e-mail: obstina@sliven.bg
НаименованиеДата на провеждане
Общинско предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси" открива процедура за възлагане на добив на дървесина /дърва за огрев/ в горски територии общинска собственост в Обект № 1508 с подотдели 169”б”, 173”з”, 176”з”, 176”и”, 176”с”, 176”ш”, в с.Раково, Община Сливен и 56 ”с” в с.Стара река, Община Сливен при следните условия:
виж още
[Дата на публикуване - 20.08.2014 г.]
02.09.2014 г.
05.09.2014 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на следните поземлени имоти – частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 20.08.2014 г.]
05.09.2014 г.
10.09.2014 г.
Общинско предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване, за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд и земи по чл.19 от ЗСПЗЗ за стопанската 2014-2015 г., съгласно Приложение № 1
виж още
[Дата на публикуване - 15.08.2014 г.]
08.09.2014 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на сграда на три етажа с обекти за търговия, обществено и административно обслужване и допустима съгласно статута на зоната стопанска дейност, … кв. "Братя Миладинови-юг".:
виж още
[Дата на публикуване - 14.08.2014 г.]
01.09.2014 г.
09.09.2014 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, … отреден за жилищно строителство по ПУП на кв. "Надежда".:
виж още
[Дата на публикуване - 14.08.2014 г.]
01.09.2014 г.
09.09.2014 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от нежилищен имот, публична общинска собственост в с. Желю войвода:
виж още
[Дата на публикуване - 14.08.2014 г.]
01.09.2014 г.
08.09.2014 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот, частна общинска собственост в с. Крушаре:
виж още
[Дата на публикуване - 14.08.2014 г.]
01.09.2014 г.
08.09.2014 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на следните поземлени имоти – частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 12.08.2014 г.]
26.08.2014 г.
02.09.2014 г.
Общинско предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в Обект № 1507
виж още
[Дата на публикуване - 06.08.2014 г.]
18.08.2014 г.
21.08.2014 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 01.08.2014 г.]
20.08.2014 г.
27.08.2014 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.557.77, площ: 4364 кв.м., … отреден за обществено обслужване и информационен център, кв. 675, парк Юнак.
виж още
[Дата на публикуване - 01.08.2014 г.]
19.08.2014 г.
26.08.2014 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.557.93, площ: 4999 кв.м., … (УПИ II, кв. 676, отреден за обществено обслужване по ПУП на гр. Сливен).
виж още
[Дата на публикуване - 01.08.2014 г.]
19.08.2014 г.
26.08.2014 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в гр. Сливен, ул.”Димитър Пехливанов-Добрович” № 1…
виж още
[Дата на публикуване - 01.08.2014 г.]
19.08.2014 г.
26.08.2014 г.
Община Сливен кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” по Проект „ОПОРА – Общностна подкрепа за осигуряване на родителска активност”.
виж още
[Дата на публикуване - 31.07.2014 г.]
 
Община Сливен обявява публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост – Централна Автогара на бул. ‘Хаджи Димитър”, гр. Сливен
виж още
[Дата на публикуване - 31.07.2014 г.]
Срок за закупуване на конкурсна документация:
12.08.2014 г., 16:00 часа

Срок за подаване на предложенията:
13.08.2014 г., 16:00 часа
Община Сливен обявява публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост – бивша Бинго зала на бул. „Братя Миладинови” №18:
виж още
[Дата на публикуване - 31.07.2014 г.]
Срок за закупуване на конкурсна документация:
12.08.2014 г., 16:00 часа
Срок за подаване на предложенията:
13.08.2014 г., 16:00 часа
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на следните поземлени имоти – частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 24.07.2014 г.]
08.08.2014 г.
19.08.2014 г.
Община Сливен обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години на три броя части от имот – публична общинска собственост, представляващи терени за разполагане на временни преместваеми обекти предназначени за обществено обслужване, находящи се пред УПИ II, кв.13, гр.Сливен
виж още
[Дата на публикуване - 24.07.2014 г.]
12.08.2014 г.
19.08.2014 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 24.07.2014 г.]
12.08.2014 г.
19.08.2014 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имоти, публична общинска собственост, представляващи, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 24.07.2014 г.]
08.08.2014 г.
15.08.2014 г.
Община Сливен обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот, частна общинска собственост (ресторант-гостилница на ул. „Великокняжевска” 25:
виж още
[Дата на публикуване - 24.07.2014 г.]
Срок за закупуване на документи:
06.08.2014 г., 16:00 часа

Срок за подаване на предложенията:
07.08.2014 год., 16:00 часа
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелни обекти- частна общинска собственост, представляващи, жилища, апартаменти, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 18.07.2014 г.]
01.08.2014 г.
15.08.2014 г.
Община Сливен обявява публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост (стол-ресторант) в сутерена на сградата на Община Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 18.07.2014 г.]
Срок за закупуване на документи:
31.07.2014 год., 16:00 часа

Срок за подаване на предложенията:
01.08.2014 г., 16:00 часа
Община Сливен обявява публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на частна общинска собственост (барче) в сутерена на сградата на Община Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 18.07.2014 г.]
Срок за закупуване на документи:
31.07.2014 год., 16:00 часа

Срок за подаване на предложенията:
01.08.2014 г., 16:00 часа
ОБЩИНА СЛИВЕН - ОП ”ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ” СЛИВЕН обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на следните нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на Централен общински пазар:
виж още
[Дата на публикуване - 17.07.2014 г.]
13.08.2014 г.
27.08.2014 г.
Община Сливен обявява публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост – бивш супермаркет „Хали”, гр. Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 10.07.2014 г.]
Срок за закупуване на конкурсна документация:
25.07.2014 г., 16:00 часа

Срок за подаване на предложенията:
28.07.2014 г., 16:00 часа
Общинско предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в Обект № 1506
виж още
[Дата на публикуване - 07.07.2014 г.]
18.07.2014 г.
23.07.2014 г.
ОБЩИНА СЛИВЕН - ОП ”ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ” СЛИВЕН обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на следните нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на Централен общински пазар:
виж още
[Дата на публикуване - 02.07.2014 г.]
22.07.2014 г.
05.08.2014 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на следните поземлени имоти – частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 27.06.2014 г.]
11.07.2014 г.
23.07.2014 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 26.06.2014 г.]
14.07.2014 г.
22.07.2014 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот … гр. Свети Влас:
виж още
[Дата на публикуване - 09.06.2014 г.]
01.07.2014 г.
15.07.2014 г.
Община Сливен кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” (позиция педагог) по Проект „ОПОРА – Общностна подкрепа за осигуряване на родителска активност”
виж още
[Дата на публикуване - 04.06.2014 г.]
Документите се подават до: 17.00 часа на 09.07.2014 г.
Общинско предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в Обект № 1505
виж още
[Дата на публикуване - 27.05.2014 г.]
09.06.2014 г.
12.06.2014 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 23.05.2014 г.]
11.06.2014 г.
19.06.2014 г.
Община Сливен обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост с предназначение: за открита площ за спортна дейност:
виж още
[Дата на публикуване - 23.05.2014 г.]
Срок за подаване на предложенията:
10.06.2014 г., 16:00 часа
Община Сливен обявява продажба на земеделски земи, чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти – частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 22.05.2014 г.]
13.06.2014 г.
20.06.2014 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на следните поземлени имоти – частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 22.05.2014 г.]
12.06.2014 г.
20.06.2014 г.
Общинският съвет – Сливен, обявява конкурс за избор на управител на „Център за кожно-венерически заболявания – Сливен” ЕООД, гр. Сливен при следните условия:
виж още
[Дата на публикуване - 20.05.2014 г.]
12.06.2014 г.Справки за обявени конкурси от Община Сливен по реда на ЗОП и НВМОП


Държавен вестник


Агенция по обществени поръчки


Конкурси за държавни служители - пакет документи за кандидатстване:


Писмено заявление за участие в конкурс по образец /Приложение № 2 към чл.17,ал.1 от НПКДС. [74 KB]


Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност. [15 KB]


Профил на купувача

Уведомления за инвестиционно предложение

Пътеводител на Сливен

Областен информационен център - Сливен

 
Последна актуализация: 20.08.2014 г. webmaster