Google+
НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
  
Начало » Общински справочник » Търгове и конкурси
 
Търгове и конкурси


Търгове и конкурси - архив


Община Сливен, Сливен 8800, бул. "Цар Освободител" 1
  044/611 100; Факс: 662 350; e-mail: obstina@sliven.bg
НаименованиеДата на провеждане
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имоти, частна общинска собственост, в гр. Сливен (бивш зенитен полк) и с. Злати войвода:
виж още
[Дата на публикуване - 22.01.2015 г.]
10.02.2015 г.
17.02.2015 г.
Община Сливен удължава срока за приемане на заявления от потенциални кандидати за предоставяне на услуги по Проект „ОПОРА – Общностна подкрепа за осигуряване на родителска активност” по следните позиции: психолог, социален работник – 1 бр.
виж още
[Дата на публикуване - 20.01.2015 г.]
Срок за подаване на документи: 27.01.2015 г.,
17:00 часа
ОБЩИНА СЛИВЕН - ОП ”ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ” СЛИВЕН обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на следните нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на Централен общински пазар:
виж още
[Дата на публикуване - 19.01.2015 г.]
09.02.2015 г.
23.02.2015 г.
Община Сливен обявява: Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти – частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 15.01.2015 г.]
05.02.2015 г.
11.02.2015 г.
Община Сливен обявява: Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти – частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 15.01.2015 г.]
04.02.2015 г.
11.02.2015 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години на части от имоти – публична общинска собственост, представляващи терени за разполагане на временни преместваеми обекти, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 15.01.2015 г.]
03.02.2015 г.
10.02.2015 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 15.01.2015 г.]
03.02.2015 г.
10.02.2015 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на сграда на три етажа с обекти за търговия, обществено и административно обслужване … площ 257 кв.м., … с адрес: гр. Сливен, ул.”Ниш” №15 …:
виж още
[Дата на публикуване - 15.01.2015 г.]
30.01.2015 г.
06.02.2015 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ сграда … със застроена площ от 219 кв.м., адрес: гр. Сливен, м. Карандила, с предназначение:
виж още
[Дата на публикуване - 15.01.2015 г.]
30.01.2015 г.
06.02.2015 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години на част от имот – публична общинска собственост, представляващ терен с площ от 400 кв., находящ се източно от бул. „Банско шосе” - кв. „Промишлена зона”, гр. Сливен за разполагане на автокъща:
виж още
[Дата на публикуване - 08.01.2015 г.]
27.01.2015 г.
03.02.2015 г.
Общинско предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в Обект № 1600 и в Обект № 1601:
виж още
[Дата на публикуване - 19.12.2014 г.]
30.12.2014 г.
07.01.2015 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот … с адрес: с. Злати войвода, Сливенски минерални бани…:
виж още
[Дата на публикуване - 18.12.2014 г.]
08.01.2015 г.
15.01.2015 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на следните поземлени имоти – частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 18.12.2014 г.]
08.01.2015 г.
15.01.2015 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на следните поземлени имоти – частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 18.12.2014 г.]
07.01.2015 г.
14.01.2015 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на следните поземлени имоти – частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 18.12.2014 г.]
06.01.2015 г.
13.01.2015 г.
Община Сливен обявява конкурс за подбор за длъжностите „учител по изобразително изкуство”, „учител по история”, „учител по танци” и „учител по театър” във връзка с изпълнението на проект BG06-221 „Творческо пространство за малки и големи /Социална интеграция и подготовка за училище на деца в риск, чрез методите на изкуството и арт терапията/”
виж още
[Дата на публикуване - 15.12.2014 г.]
Срок за подаване на документи: 05.01.2015 г., 16.00 часа
ОБЩИНА СЛИВЕН СЪОБЩАВА: На основание Заповед № РД15-2216/01.12.2014 г. на Кмета на Община Сливен отменя процедура по провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи поземлени имоти, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 01.12.2014 г.]
 
Община Сливен кани потенциални кандидати за предоставяне на услуги по Проект „ОПОРА – Общностна подкрепа за осигуряване на родителска активност” по следните позиции: акушерка, лекар - гинеколог, педиатър, психолог, социален работник - 2 бр.
виж още
[Дата на публикуване - 27.11.2014 г.]
Срок за подаване на документи: 05.12.2014 г., 17:00 часа
Община Сливен кани потенциални кандидати за предоставяне на социалните услуги по Проект „ОПОРА – Общностна подкрепа за осигуряване на родителска активност”
виж още
[Дата на публикуване - 27.11.2014 г.]
Срок за подаване на документи: 05.12.2014 г., 17:00 часа
Община Сливен кани потенциални кандидати за предоставяне на социалната услуга „Ранна интервенция на уврежданията” (позиция „социален работник”) по Проект „ОПОРА – Общностна подкрепа за осигуряване на родителска активност”
виж още
[Дата на публикуване - 27.11.2014 г.]
Срок за подаване на документи: 05.12.2014 г., 17:00 часа
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 27.11.2014 г.]
13.12.2014 г.
18.12.2014 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 27.11.2014 г.]
13.12.2014 г.
18.12.2014 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, находящ се на ул. „Гео Милев” 15 за офис за извършване на консултантски и други услуги в областта на земеделието:
виж още
[Дата на публикуване - 20.11.2014 г.]
09.12.2014 г.
16.12.2014 г.
Общинско предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в Обект № 1516 и Обект № 1517
виж още
[Дата на публикуване - 18.11.2014 г.]
01.12.2014 г.
04.12.2014 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на следните поземлени имоти – частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 17.11.2014 г.]
02.12.2014 г.
05.12.2014 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на Поземлен имот с идентификатор 67338.39.1 с площ 951261 кв.м, нтп: незастроен имот за спортен обект/писта за F 1/, трайно предназначение на територията: земеделска, м.”Сливенски кър” землище на гр.Сливен – частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 17.11.2014 г.]
02.12.2014 г.
05.12.2014 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в гр. Сливен, ул. ”Димитър Пехливанов-Добрович” № 1, … както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 13.11.2014 г.]
28.11.2014 г.
05.12.2014 г.
Общинско предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване, за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд и земи по чл.19 от ЗСПЗЗ за стопанската 2014-2015 год, съгласно Приложение № 1
виж още
[Дата на публикуване - 13.11.2014 г.]
01.12.2014 г.
Общинско предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в Обект № 1515
виж още
[Дата на публикуване - 11.11.2014 г.]
24.11.2014 г.
27.11.2014 г.
Община Сливен кани потенциални кандидати за предоставяне на социалните услуги „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове”, „Здравни услуги за деца” (позиции „социален работник - координатор” и социален работник/специален педагог) по Проект „ОПОРА – Общностна подкрепа за осигуряване на родителска активност”
виж още
[Дата на публикуване - 10.11.2014 г.]
Срок за подаване на документи: 21.11.2014 г.,
17:00 часа
Община Сливен кани потенциални кандидати за предоставяне на социалните услуги „Ранна интервенция на уврежданията” и „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания” (позиция „социален работник”) по Проект „ОПОРА – Общностна подкрепа за осигуряване на родителска активност”
виж още
[Дата на публикуване - 10.11.2014 г.]
Срок за подаване на документи: 21.11.2014 г.,
17:00 часа
Общинско предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява открит конкурс за добив на дървесина /дърва за огрев/ в горски територии общинска собственост в Обект № 1514 с подотдел 578 „д“, в с.Раково, Община Сливен
виж още
[Дата на публикуване - 06.11.2014 г.]
17.11.2014 г.
21.11.2014 г.
Община Сливен обявява конкурс за подбор за длъжността „медиатор" във връзка с изпълнението на проект BG06-221 „Творческо пространство за малки и големи /Социална интеграция и подготовка за училище на деца в риск, чрез методите на изкуството и арт терапията/”
виж още
[Дата на публикуване - 06.11.2014 г.]
Срок за подаване на документи: 21.11.2014 г., 16.30 часа
Община Сливен обявява конкурс за подбор за длъжностите „учител по изобразително изкуство”, „учител по история”, „учител по танци”, „учител по театър” и психолог във връзка с изпълнението на проект BG06-221 „Творческо пространство за малки и големи /Социална интеграция и подготовка за училище на деца в риск, чрез методите на изкуството и арт терапията/”
виж още
[Дата на публикуване - 06.11.2014 г.]
Срок за подаване на документи: 21.11.2014 г., 16.30 часа
Община Сливен кани потенциални кандидати за предоставяне на услуги по Проект „ОПОРА – Общностна подкрепа за осигуряване на родителска активност” по следните позиции: акушерка, лекар - гинеколог, медиатор, медицинска сестра, педиатър, психолог, юрист, социален работник - 2 бр.
виж още
[Дата на публикуване - 29.10.2014 г.]
Срок за подаване на документи: 17.11.2014 г., 17.00 часа
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на следните поземлени имоти – частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 24.10.2014 г.]
05.11.2014 г.
11.11.2014 г.
Община Сливен кани потенциални кандидати за предоставяне на социалните услуги „Ранна интервенция на уврежданията” чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията по проект „ОПОРА – Общностна подкрепа за осигуряване на родителска активност”
виж още
[Дата на публикуване - 24.10.2014 г.]
Срок за подаване на документи: 04.11.2014 г., 17.00 часа
Общинско предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в Обект № 1513
виж още
[Дата на публикуване - 23.10.2014 г.]
03.11.2014 г.
07.11.2014 г.
ОБЩИНА СЛИВЕН - ОП ”ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ” СЛИВЕН обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на следните нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на Централен общински пазар:
виж още
[Дата на публикуване - 23.10.2014 г.]
17.11.2014 г.
02.12.2014 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост, находящи се в сградата на ХІ СОУ „Константин Константинов”, гр. Сливен, за разполагане на кафе автомати за топли напитки:
виж още
[Дата на публикуване - 23.10.2014 г.]
07.11.2014 г.
14.11.2014 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, предназначение за офис /с. Драгоданово/:
виж още
[Дата на публикуване - 23.10.2014 г.]
07.11.2014 г.
14.11.2014 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляващ 1 кв.м. от фоайе на ІХ ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. „Йордан Йовков”№27, гр. Сливен, за разполагане на 1 бр. автомат за топли напитки:
виж още
[Дата на публикуване - 23.10.2014 г.]
07.11.2014 г.
14.11.2014 г.
Община Сливен обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот - разсадник, находящ се в землище на с.Ковачите, м. "Бряста"
виж още
[Дата на публикуване - 17.10.2014 г.]
31.10.2014 г.
07.11.2014 г.
Общинско предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в Обект № 1512
виж още
[Дата на публикуване - 14.10.2014 г.]
27.10.2014 г.
30.10.2014 г.Справки за обявени конкурси от Община Сливен по реда на ЗОП и НВМОП


Държавен вестник


Агенция по обществени поръчки


Конкурси за държавни служители - пакет документи за кандидатстване:


Писмено заявление за участие в конкурс по образец /Приложение № 2 към чл.17,ал.1 от НПКДС. [74 KB]


Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност. [15 KB]


Профил на купувача

Уведомления за инвестиционно предложение

Пътеводител на Сливен

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 22.01.2015 г. webmaster