Google+
НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
  
Начало » Общински справочник » Търгове и конкурси
 
Търгове и конкурси


Търгове и конкурси - архив


Община Сливен, Сливен 8800, бул. "Цар Освободител" 1
  044/611 100; Факс: 662 350; e-mail: obstina@sliven.bg
НаименованиеДата на провеждане
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелни обекти- частна общинска собственост, представляващи, жилища, апартаменти, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 18.07.2014 г.]
01.08.2014 г.
15.08.2014 г.
Община Сливен обявява публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост (стол-ресторант) в сутерена на сградата на Община Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 18.07.2014 г.]
Срок за закупуване на документи:
31.07.2014 год., 16:00 часа

Срок за подаване на предложенията:
01.08.2014 г., 16:00 часа
Община Сливен обявява публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на частна общинска собственост (барче) в сутерена на сградата на Община Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 18.07.2014 г.]
Срок за закупуване на документи:
31.07.2014 год., 16:00 часа

Срок за подаване на предложенията:
01.08.2014 г., 16:00 часа
ОБЩИНА СЛИВЕН - ОП ”ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ” СЛИВЕН обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на следните нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на Централен общински пазар:
виж още
[Дата на публикуване - 17.07.2014 г.]
13.08.2014 г.
27.08.2014 г.
Община Сливен обявява публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост – бивш супермаркет „Хали”, гр. Сливен:
виж още
[Дата на публикуване - 10.07.2014 г.]
Срок за закупуване на конкурсна документация:
25.07.2014 г., 16:00 часа

Срок за подаване на предложенията:
28.07.2014 г., 16:00 часа
Общинско предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в Обект № 1506
виж още
[Дата на публикуване - 07.07.2014 г.]
18.07.2014 г.
23.07.2014 г.
ОБЩИНА СЛИВЕН - ОП ”ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ” СЛИВЕН обявява публичен търг, с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на следните нежилищни имоти, частна общинска собственост, находящи се на територията на Централен общински пазар:
виж още
[Дата на публикуване - 02.07.2014 г.]
22.07.2014 г.
05.08.2014 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на следните поземлени имоти – частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 27.06.2014 г.]
11.07.2014 г.
23.07.2014 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 26.06.2014 г.]
14.07.2014 г.
22.07.2014 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот … гр. Свети Влас:
виж още
[Дата на публикуване - 09.06.2014 г.]
01.07.2014 г.
15.07.2014 г.
Община Сливен кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” (позиция педагог) по Проект „ОПОРА – Общностна подкрепа за осигуряване на родителска активност”
виж още
[Дата на публикуване - 04.06.2014 г.]
Документите се подават до: 17.00 часа на 09.07.2014 г.
Общинско предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси" обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в Обект № 1505
виж още
[Дата на публикуване - 27.05.2014 г.]
09.06.2014 г.
12.06.2014 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:
виж още
[Дата на публикуване - 23.05.2014 г.]
11.06.2014 г.
19.06.2014 г.
Община Сливен обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост с предназначение: за открита площ за спортна дейност:
виж още
[Дата на публикуване - 23.05.2014 г.]
Срок за подаване на предложенията:
10.06.2014 г., 16:00 часа
Община Сливен обявява продажба на земеделски земи, чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти – частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 22.05.2014 г.]
13.06.2014 г.
20.06.2014 г.
Община Сливен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на следните поземлени имоти – частна общинска собственост:
виж още
[Дата на публикуване - 22.05.2014 г.]
12.06.2014 г.
20.06.2014 г.
Общинският съвет – Сливен, обявява конкурс за избор на управител на „Център за кожно-венерически заболявания – Сливен” ЕООД, гр. Сливен при следните условия:
виж още
[Дата на публикуване - 20.05.2014 г.]
12.06.2014 г.Справки за обявени конкурси от Община Сливен по реда на ЗОП и НВМОП


Държавен вестник


Агенция по обществени поръчки


Конкурси за държавни служители - пакет документи за кандидатстване:


Писмено заявление за участие в конкурс по образец /Приложение № 2 към чл.17,ал.1 от НПКДС. [74 KB]


Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност. [15 KB]


Профил на купувача

Уведомления за инвестиционно предложение

Пътеводител на Сливен

Областен информационен център - Сливен

 
Последна актуализация: 18.07.2014 г. webmaster