КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Пресслужба на община Сливен - Голям интерес към общинския фонд "Ин витро" в Сливен


ПРЕССЛУЖБА НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Адрес: Бул."Цар Освободител" 1
Тел.: 044/ 61 11 49факс: 044/ 66 23 50
За контакти: Връзки с общественосттаEmail: press@sliven.bg
Източник: www.sliven.bg. Позоваването на източника е задължително.


Голям интерес към общинския фонд "Ин витро" в СливенОбщинският фонд за асистирана репродукция в Сливен е с увеличен бюджет за тази година.

С 10 000 лева е увеличен бюджетът на общинския фонд „Ин витро“ за 2018 г. и вече е 80 000 лева, съобщи Маргарита Терзиева, главен експерт в дирекция „Социални дейности, здравеопазване и спорт“. Има голям интерес към фонда, допълни тя. Размерът на помощта за двойки с репродуктивни проблеми е увеличен от 2 000 на 3 000 лева от 2016 година. В резултат на финансово подпомагане от фонда, в община Сливен са проплакали най- малко 70 бебета за около 4,5 години.

За да кандидатстват пред общинския фонд „Ин витро“ двойките трябва да са от пълнолетни лица с постоянен и настоящ адрес на територията на община Сливен през последните три години, да не са кандидатствали пред националния фонд „Ин витро“, да не са под запрещение или осъждани за престъпление от общ характер, да нямат задължения към Община Сливен и държавата, да са с непрекъснати здравноосигурителни права към датата на заявлението.

За удобство на двойките няма срокове и определени периоди за подаване на документи за подпомагане. Те могат да кандидатстват по всяко време на годината. Комисия от Общински съвет- Сливен заседава всяка последна сряда на месеца, ако има подадени заявления. От създаването на фонда до 31 януари 2018 г. са подадени 105 заявления, като са одобрени 103.

12.03.2018 г.


Снимки

 

Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 12.03.2018 webmaster