КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Пресслужба на община Сливен - Ежедневно се наблюдават нивата на язовирите и реките в община Сливен


ПРЕССЛУЖБА НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Адрес: Бул."Цар Освободител" 1
Тел.: 044/ 61 11 49факс: 044/ 66 23 50
За контакти: Връзки с общественосттаEmail: press@sliven.bg
Източник: www.sliven.bg. Позоваването на източника е задължително.


Ежедневно се наблюдават нивата на язовирите и реките в община Сливен7 язовира общинска собственост се наблюдават ежедневно след настъпилото снеготопене. Сключен е договор с оператор за язовирни стени и съоръженията към тях, съобщи инж. Снежана Кънева, началник-отдел „Сигурност и управление при кризи“. Контролът се осъществява от община Сливен, ОП „Земеделие, гори и водни ресурси“ и оператора. Поддържа се постоянна връзка с кметовете на населените места, около които има язовири - Гавраилово, Злати войвода, Старо село, Николаево и Чокоба. Към момента няма опасност за населението и инфраструктурата от възникване на извънредна ситуация. Нормални са нивата и обемите на водните количества в язовирите. От кметовете на селата, които са по поречието на реките, преминаващи през територията на общината, се изисква да докладват за тяхното ниво. През община Сливен преминават големи реки Тунджа, Луда Камчия, Беленска, както и други по- малки.

09.03.2018 г.


Снимки

 

Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 09.03.2018 webmaster