НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
  
 
Екология


Актуализация на програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества с период на действие 2014-2016
[ Дата на публикуване - 25 октомври 2016 година ]


Община Сливен започва извършването на съвместни проверки със служители от РУП Сливен за това спазват ли се изискванията за отглеждане и регистрация на домашни кучета.
[ Дата на публикуване - 12 април 2016 година ]


Община Сливен уведомява всички собственици на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), че започват проверки за паркирани и/или изоставени ИУМПС върху терени общинска собственост.
[ Дата на публикуване - 12 април 2016 година ]


Програма за управление на отпадъците до 2020 г. /Проект/
[ Дата на публикуване - 08 април 2016 година ]


ОБЩИНА СЛИВЕН и "БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ" АД организират мобилни събирателни пунктове за безвъзмездно приемане на опасни отпадъци от домакинствата и последващото им третиране на следните дати:
[ Дата на публикуване - 14 март 2016 година ]


Съобщение на Община Сливен
[ Дата на публикуване - 11 септември 2015 година ]


До 10 юли 2015 г. се подават заявления за ползване на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2015/2016 г. от ЗСПЗЗ
[ Дата на публикуване - 01 юли 2015 година ]


Съобщение съгласно чл.17 ал. 5 от Наредбата за ОВОС
[ Дата на публикуване - 04 март 2015 година ]


Заявление за ползване на общински мери, пасища и ливади
[ Дата на публикуване - 27 февруари 2015 година ]


Обява за среща за обществено обсъждане
[ Дата на публикуване - 14 януари 2015 година ]


Обявление на МОСВ на проект на заповед за Защитена зона BG0000553 „Гора Тополчане”
[ Дата на публикуване - 17 декември 2014 година ]


Обявление на МОСВ на проект на заповед за Защитена зона BG0000554 „Гора Желю войвода” [ Дата на публикуване - 17 декември 2014 година ]


Обявление на МОСВ на проект на заповед за Защитена зона ЗЗ BG0000567 „Гора Блатец”
[ Дата на публикуване - 17 декември 2014 година ]


Съобщение до собственици на имоти и обекти във връзка с извършена проверка за нерегламентирани включвания на отпадъчни води от обекти и домакинства на с. Ичера, Община Сливен [ Дата на публикуване - 15 юли 2014 година ]


Събщение на Община Сливен за открит обществен достъп до заявление за издаване на комплексно разрешително на "Топлофикация - Сливен" ЕАД [ Дата на публикуване - 08 декември 2014 година ]

Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

Уведомления за инвестиционно предложение

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 10.02.2017 г. webmaster