КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Концесии
Съобщения на основание чл. 43, ал.1 и ал.2 от Закона за концесиите


Съобщение във връзка с открита процедура по предоставяне на концесия за услуга с предмет: "Управление и поддържане на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ обект "Спортен комплекс", с площ 7899 кв.м., находящ се в местност "Карандила", по кадастралната карта на гр. Сливен
(Публикувано на 18 септември 2017 г., размер на файла - 126 KB)


Съобщение за отваряне на предложенията и обвързващите предложения
(Публикувано на 20 октомври 2017 г., размер на файла - 31 KB)

Oткрита процедура по предоставяне на концесия за услуга с предмет: „Управление и поддържане на язовир - с. Скобелево, общ. Сливен
(Публикувано на 10 май 2017 г., размер на файла - 188 KB)


Oткрита процедура по предоставяне на концесия за услуга с предмет: „Управление и поддържане на недвижим имот – обект „Спортен комплекс” публична общинска собственост, с площ 62700 кв.м., разположен в парцел I в кв.81 - с. Крушаре, общ. Сливен
[ Дата на публикуване - 15.04.2015 г. ]


Oткрита процедура по предоставяне на концесия за услуга с предмет: „Управление и поддържане на язовир - с. Скобелево, общ. Сливен
[ Дата на публикуване - 15.04.2015 г. ]


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 20.10.2017 г. webmaster