КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » Общински дейности » Младежки дейности » УНИЦЕФ „Община – приятел на детето”
 
УНИЦЕФ „Община – приятел на детето”Община Сливен вече е член на мрежата на УНИЦЕФ „Община – приятел на детето”. С получаването на сертификата за „Община-приятел на детето” всеки член се ангажира да работи активно за повишаване благосъстоянието на децата, като оптимизира управлението си, подобрява изграждането на приятелска за децата среда и споделя опит и добри практики с останалите общини-приятели на детето. Целта на инициативата „Община-приятел на детето” е да подпомогне прилагането на Конвенцията за правата на детето на местно ниво и да се постигнат условия, позволяващи реална защита на правата на децата и повишаване тяхното благосъстояние.


Включването на българските общини в инициативата е знак за ангажираността на политиците и администрация с въпросите на детското благосъстояние и е свързано с желанието общината да постигне такова управление, което позволява адекватно посрещане и развитие на детския въпрос. Участието на всяка община в тази инициатива означава постоянен стремеж към повишена грижа за децата, критичен усет за постигнатото и ясен поглед към предизвикателствата.


Сътрудничеството между общините ще се фокусира в следните области:

  • Здравеопазване
  • Образование
  • Социални услуги
  • Култура
  • Екология и градска среда
  • Безопасна среда

Инициативата на УНИЦЕФ „Община - приятел на детето” е инструмент, който ще помогне да се подобрят условията на живот на децата, като се фокусират усилията на местната власт върху детския въпрос и се създадат положителни управленски практики.

Други младежки структури в гр. Сливен:

Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 17.12.2014 г. webmaster