КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » Добре дошли в Сливен » Адм.-територ. устройство
 
Административно-териториално устройство


АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВОУКАЗ № 1 от 5.01.1999 г. за утвърждаване границите, административните центрове на области и общини, включени в тях


УКАЗ № 3005 от 6.10.1987 г. за административно-териториални промени в страната


УКАЗ № 2704 за определяне на броя и границите на областите, общините, които се включват в тях, както и техните административни центрове


УКАЗ № 2295 от 22.12.1978 г. за определяне седалищата и състава на общините в Народна Република България


РЕШЕНИЕ № 607 от 11.08.2006 г. на МС за административно-териториални промени в община Сливен, област Сливен - закриване на населено място и присъединяване на едно населено място към друго


Територията на община Сливен е 1366 км2 и обхваща 45 селища - градовете Сливен и Кермен и 43 села.


Категория: 1

Код на общината: SL20

Общински център: гр. Сливен

Населени места: 45

в т.ч. градове: 2

в т.ч. села: 43

в т.ч. Кметства: 38, с включени в тях 38 населени места

в т.ч. Кметски наместничества: 6 населени местаКМЕТСТВА

КметствоНаселени местаКатегория
КАТИКод по
ЕКАТТЕ
Наименование
 SLV20-00:0067338гр.Сливен1
БиковоSLV20-01:0004039с.Биково7
БлатецSLV20-03:0004337с.Блатец5
БожевциSLV20-04:0004947с.Божевци7
БялаSLV20-06:0007613с.Бяла5
ГавраиловоSLV20-08:0014275с.Гавраилово6
ГергевецSLV20-09:0014800с.Гергевец7
ГлуфишевоSLV20-10:0015206с.Глуфишево7
ГлушникSLV20-11:0015237с.Глушник7
Голямо ЧочовениSLV20-12:0015936с.Голямо Чочовени7
Горно АлександровоSLV20-13:0016688с.Горно Александрово7
ГрадскоSLV20-14:0017600с.Градско7
ДрагодановоSLV20-15:0023337с.Драгоданово7
Желю войводаSLV20-16:0029194с.Желю войвода5
Злати войводаSLV20-18:0030990с.Злати войвода6
ИчераSLV20-20:0032915с.Ичера7
КалояновоSLV20-21:0035537с.Калояново7
КаменSLV20-22:0035660с.Камен6
КерменSLV20-23:0036779гр.Кермен5
КовачитеSLV20-24:0037530с.Ковачите6
КрушареSLV20-25:0040083с.Крушаре5
Малко ЧочовениSLV20-26:0046694с.Малко Чочовени7
МечкаревоSLV20-27:0047980с.Мечкарево7
МладовоSLV20-28:0048708с.Младово7
НиколаевоSLV20-29:0051634с.Николаево7
НовачевоSLV20-30:0051929с.Новачево6
ПанаретовциSLV20-31:0055333с.Панаретовци7
СамуиловоSLV20-33:0065303с.Самуилово5
СелиминовоSLV20-34:0066041с.Селиминово5
СкобелевоSLV20-35:0066812с.Скобелево7
СотиряSLV20-36:0068117с.Сотиря5
СредорекSLV20-37:0068549с.Средорек8
Стара рекаSLV20-38:0068864с.Стара река6
Старо селоSLV20-39:0069081с.Старо село7
СтрупецSLV20-40:0069986с.Струпец7
ТополчанеSLV20-41:0072816с.Тополчане5
ТрапокловоSLV20-42:0073016с.Трапоклово7
ЧинтуловоSLV20-43:0081387с.Чинтулово6
ЧокобаSLV20-44:0081534с.Чокоба7


КМЕТСКИ НАМЕСТНИЧЕСТВА

Кметско наместничествоНаселени местаКатегория
КАТИКод по
ЕКАТТЕ
Наименование
БинкосSLV20-02:0004114с.Бинкос7
БозаджииSLV20-05:0005092с.Бозаджии8
ВъгленSLV20-07:0012414с.Въглен8
ЗайчариSLV20-17:0030257с.Зайчари8
ИзгревSLV20-19:0032545с.Изгрев8
РаковоSLV20-32:0062061с.Раково8


КАТИ - Композитен Административно-Териториален Индекс


ЕКАТТЕ - Единен Класификатор на Административно-Териториалните и Териториални Единици


ЕДИНЕН КЛАСИФИКАТОР НА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНИТЕ И ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ЕДИНИЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - Област Сливен, Община Сливен, Населени места


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 16.07.2008 г. webmaster