КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » Общински дейности » Култура » Вероизповедания
 
Вероизповедания
ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ


Съгласно Чл. 19. (1) от Закона за вероизповеданията, вероизповеданията могат да имат местни поделения съгласно уставите си.


(2) Местните поделения се вписват в регистър от кметовете на общините според населеното място, където е седалището им, при условията на уведомителен режим, в 7-дневен срок, на основание на заявление от централното ръководство на вероизповеданието или упълномощено от него лице съгласно устава.


(3) Заявлението по ал. 2 включва:


1. съдебното решение на Софийския градски съд за регистрация на вероизповеданието и неговото централно ръководство, съответно пълномощно на лицето, упълномощено от централното ръководство;


2. удостоверение от централното ръководство за лицата, които го представляват в съответната община, седалището и адреса на местното поделение.


(4) Кметът уведомява Дирекция "Вероизповедания" на Министерския съвет за извършеното вписване в 3-дневен срок от вписването в регистъра.


(5) В общинската администрация се води регистър на местните поделения на вероизповеданията.


Към заявлението за регистрация се прилагат документите описани в Закона. Издава се удостоверение и вероизповеданието се счита за регистрирано в съответното селище.


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 13.03.2017 г. webmaster