КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Вътрешни правила
Заповед за утвърждаване на Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Община Сливен
[ Дата на публикуване - 18.03.2016 г., 16:29:17 ч. ]


Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Община Сливен
[ Дата на публикуване - 18.03.2016 г., 16:30:41 ч. ]


Заповед за утвърждаване на Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Общинска администрация - Сливен
[ Дата на публикуване - 01.10.2014 г., 13:42:26 ч. ]


Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Общинска администрация - Сливен - отменени
[ Дата на публикуване - 01.10.2014 г., 13:42:28 ч. ]


Заповед за утвърждаване на Вътрешни правила за поддържането на "Профил на купувача", считано от 01.10.2014 г.
[ Дата на публикуване - 01.10.2014 г., 13:42:26 ч. ]


Вътрешни правила за поддържането на "Профил на купувача"
[ Дата на публикуване - 01.10.2014 г., 13:42:26 ч. ]


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 26.04.2016 г. webmaster