КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Съобщения по АПК


Архив съобщения по АПК

Съобщения по АПК /Административно-процесуален кодекс/


Уведомителни писма, съгласно чл. 26, ал. 1 от АПК

Обявления, съгласно чл. 61, ал. 3 от АПКПисмо с изх. № 9400-16797 от 15.08.2018 г. до Калинка Русева Славова (Публикувано на 17 септември 2018 г., размер на файла - 124 KB)


Писмо с изх. № 9400-13257 от 29.06.2018 г. до Стоянка Боянова Петкова (Публикувано на 29 юни 2018 г., размер на файла - 126 KB)


Писмо с изх. № 9400-4733 от 01.03.2018 г. до Цеца Стефанова Димитрова (Публикувано на 29 март 2018 г., размер на файла - 739 KB)


Писмо с изх. № 9400-4722 от 01.03.2018 г. до Димитър Йорданов Ангелов (Публикувано на 29 март 2018 г., размер на файла - 1 040 KB)


Съобщение № 2/16.03.2018 г. до Галина Трендафилова Берхт (Публикувано на 16 март 2018 г., размер на файла - 82 KB)


Писмо с изх. № 9400-27436 от 07.12.2017 г. до Снежана Колева Чобанова (Публикувано на 08 януари 2018 г., размер на файла - 1 043 KB)


Писмо с изх. № 9400-27435 от 07.12.2017 г. до Иван Николов Караиванов (Публикувано на 08 януари 2018 г., размер на файла - 876 KB)


Писмо с изх. № 9400-23226 от 13.10.2017 г. до Йорданка Кондева Йорданова (Публикувано на 08 ноември 2017 г., размер на файла - 976 KB)


Писмо с изх. № 9400-22196 от 03.10.2017 г. до Петър Атанасов Караджов (Публикувано на 03 ноември 2017 г., размер на файла - 901 KB)


Писмо с изх. № 9400-22193 от 03.10.2017 г. до Стефка Петрова Цивкова (Публикувано на 01 ноември 2017 г., размер на файла - 911 KB)


Писмо с изх. № 9400-20310 от 11.09.2017 г. до Диана Панайотова Антонова (Публикувано на 06 октомври 2017 г., размер на файла - 951 KB)


Писмо с изх. № 9400-20316 от 11.09.2017 г. до Стоянка Дучева Симеонова (Публикувано на 06 октомври 2017 г., размер на файла - 826 KB)


Писмо с изх. № 9400-20305 от 11.09.2017 г. до Георги Илиев Иванов (Публикувано на 06 октомври 2017 г., размер на файла - 1 117 KB)


Писмо с изх. № 9400-17683 от 17.08.2017 г. до Велмира Иванова Дамянова (Публикувано на 18 септември 2017 г., размер на файла - 1 055 KB)


Писмо с изх. № 9400-8443 от 27.04.2017 г. до Стоянка Бинева Козарова (Публикувано на 14 юни 2017 г., размер на файла - 932 KB)


Съобщение до Иван Петров Иванов и до Антоанета Николова Иванова (Христакиева) (Публикувано на 11 май 2017 г., размер на файла - 231 KB)


Писмо с изх. № 9400-928 от 18.01.2017 г. до Иван Енев Митев (Публикувано на 14 март 2017 г., размер на файла - 995 KB)


Писмо с изх. № 9400-922 от 18.01.2017 г. до Галин Колев Миланов (Публикувано на 13 март 2017 г., размер на файла - 999 KB)


Писмо с изх. № 9400-926 от 18.01.2017 г. до Катя Троева Колева (Публикувано на 13 март 2017 г., размер на файла - 1 168 KB)


Писмо с изх. № 9400-7401 от 14.04.2016 г. до Христо Георгиев Калайджиев (Публикувано на 01 юни 2016 г., размер на файла - 1 050 KB)


Писмо с изх. № 9400-7400 от 14.04.2016 г. до Пенка Христова Пенева (Публикувано на 01 юни 2016 г., размер на файла - 920 KB)


Писмо с изх. № 9400-6015 от 25.03.2016 г. до Иван Цонев Цонев (Публикувано на 31 май 2016 г., размер на файла - 1 110 KB)


Писмо с изх. № 9400-8437 от 28.04.2016 г. до Петър Савов Димитров (Публикувано на 11 май 2016 г., размер на файла - 1 107 KB)


Писмо с изх. № 9400-2362 от 04.02.2016 г. до Димитър Илиев Вълканов (Публикувано на 06 април 2016 г., размер на файла - 987 KB)


Писмо с изх. № 9400-2361 от 04.02.2016 г. до Димитър Илиев Вълканов (Публикувано на 06 април 2016 г., размер на файла - 930 KB)


Писмо с изх. № 9400-1799 от 28.01.2016 г. до Димитър Станчев Станев (Публикувано на 21 март 2016 г., размер на файла - 909 KB)


Писмо с изх. № 9400-1798 от 28.01.2016 г. до Мария Станчева Бояджиева (Публикувано на 21 март 2016 г., размер на файла - 1 1140 KB)


Покана за доброволно изпълнение до Веселин Иванов Георгиев (Публикувано на 18 март 2016 г., размер на файла - 61 KB)


Писмо с изх. № 9400-25303 от 04.12.2015 г. до Ирина Тодорова Димитрова (Публикувано на 26 януари 2016 г., размер на файла - 1040 KB)

ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК и &4, ал.2 от ДР на ЗУТ по повод съобщение изх.№ОРД 03-478 от 01.08.2018г. за издадена виза от Гл.архитект на Община Сливен (Публикувано на 25 октомври 2018 г., размер на файла - 128 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-266 от 08.05.2018г. за издадена заповед №РД-15-2254 от 22.08.2018г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 22 октомври 2018 г., размер на файла - 82 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-517 от 14.08.2018г. за издадено Разрешение за строеж №237 от 13.08.2018г. на гл.архитект на Община Сливен (Публикувано на 15 октомври 2018 г., размер на файла - 99 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-451 от 23.07.2018г. за издадено Разрешение за строеж №203 от 20.07.2018г. на гл.архитект на Община Сливен (Публикувано на 15 октомври 2018 г., размер на файла - 102 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-659 от 11.10.2018г. за издадено Разрешение за строеж №302/10.10.2018г. на Главния архитект на Община Сливен (Публикувано на 11 октомври 2018 г., размер на файла - 73 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-406 от 04.09.2018 г. за издадена заповед №РД-15-2334 от 04.09.2018 г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 01 октомври 2018 г., размер на файла - 73 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-487 от 06.08.2018г. за издадена заповед №РД-15-2129 от 03.08.2018г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 27 септември 2018 г., размер на файла - 79 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-383 от 29.08.2018 г. за издадена заповед №РД-15-2297 от 29.08.2018 г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 26 септември 2018 г., размер на файла - 73 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-438 от 17.07.2018г. за издадена заповед №РД-15-2020 от 16.07.2018г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 19 септември 2018 г., размер на файла - 82 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-428 от 12.07.2018г. за издадена заповед №РД-15-1977 от 11.07.2018г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 18 септември 2018 г., размер на файла - 87 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-402 от 04.07.2018г. за издадена заповед №РД-15-1902 от 02.07.2018г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 04 септември 2018 г., размер на файла - 80 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-279 от 11.05.2018г. за издадена виза от Гл.архитект на Община Сливен (Публикувано на 03 септември 2018 г., размер на файла - 97 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-417 от 10.07.2018г. за издадена заповед №РД-15-1954 от 09.07.2018г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 03 септември 2018 г., размер на файла - 78 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-424 от 11.07.2018г. за издадена заповед №РД-15-1955 от 09.07.2018г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 03 септември 2018 г., размер на файла - 96 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-3 от 24.07.2018 г. за издадена заповед №РД-15-2067 от 24.07.2018 г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 20 август 2018 г., размер на файла - 73 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-327 от 01.06.2018 г. за издадена заповед №РД-15-2047 от 20.07.2018 г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 16 август 2018 г., размер на файла - 73 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-286 от 14.05.2018г. за издадена заповед №РД-15-1468 от 11.05.2018г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 09 август 2018 г., размер на файла - 95 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-345 от 08.06.2018г. за издадено Разрешение за строеж №138 от 28.05.2018г. на гл.архитект на Община Сливен (Публикувано на 09 август 2018 г., размер на файла - 99 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-353 от 12.06.2018г. за издадена заповед №РД-15-1757 от 11.06.2018г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 07 август 2018 г., размер на файла - 69 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-298 от 17.05.2018г. за издадена заповед №РД-15-1546 от 15.05.2018г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 24 юли 2018 г., размер на файла - 94 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-320 от 30.05.2018г. за издадено Разрешение за строеж №138 от 28.05.2018г. на гл.архитект на Община Сливен (Публикувано на 23 юли 2018 г., размер на файла - 98 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-99 от 12.06.2018 г. за издадена заповед №РД-15-1775 от 12.06.2018 г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 11 юли 2018 г., размер на файла - 72 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-297 от 17.05.2018г. за издадена Виза от Гл.архитект на Община Сливен (Публикувано на 11 юли 2018 г., размер на файла - 71 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-241 от 11.06.2018 г. за издадена заповед №РД-15-1756 от 11.06.2018 г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 06 юли 2018 г., размер на файла - 73 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение № ОРД ОЗ-267 от 09.05.2018г. (Публикувано на 29 юни 2018 г., размер на файла - 69 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-323 от 31.05.2018г. за издадено разрешение за строеж №141 от 31.05.2018 г. на Главният архитект на Община Сливен (Публикувано на 28 юни 2018 г., размер на файла - 73 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-130 от 11.05.2018г. за издадена заповед №РД-15-1461 от 11.05.2018г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 28 юни 2018 г., размер на файла - 73 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-168 от 11.05.2018г. за издадена заповед №РД-15-1464 от 11.05.2018г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 11 юни 2018 г., размер на файла - 72 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-230 от 17.04.2018г. за издадена заповед №РД-15-629 от 13.04.2018г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 11 юни 2018 г., размер на файла - 95 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-100 от 23.04.2018г. за издадена заповед №РД-15-672 от 23.04.2018 г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 25 май 2018 г., размер на файла - 73 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-176 от 22.03.2018г. за издадена заповед №РД-15-488 от 22.03.2018г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 21 май 2018 г., размер на файла - 93 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-226 от 13.04.2018 г. за издадена заповед № РД-15-627 от 13.04.2018 г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 10 май 2018 г., размер на файла - 75 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-178 от 22.03.2018г. за издадена заповед № РД-15-486 от 22.03.2018 г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 03 май 2018 г., размер на файла - 74 KB)


Констативен протокол от 11.04.2018 г. (Публикувано на 20 април 2018 г., размер на файла - 11 030 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-171 от 20.03.2018г. за издадена заповед № РД-15-472 от 20.03.2018 г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 18 април 2018 г., размер на файла - 74 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, издадена Заповед РД-15-423 от 14.03. 2018г. на Кмета на Община Сливен, с която се възстановява правото на собственост на наследниците на НЕДЕЛЧО ДИМИТРОВ НЕДЕЛЧЕВ (Публикувано на 16 април 2018 г., размер на файла - 74 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, издадена Заповед РД-15-422 от 14.03. 2018г. на Кмета на Община Сливен, с която се възстановява правото на собственост на наследниците на НЕДЕЛЧО ДИМИТРОВ НЕДЕЛЧЕВ (Публикувано на 16 април 2018 г., размер на файла - 74 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, издадена Заповед РД-15-421 от 14.03. 2018г. на Кмета на Община Сливен, с която се възстановява правото на собственост на наследниците на НЕДЕЛЧО ДИМИТРОВ НЕДЕЛЧЕВ (Публикувано на 16 април 2018 г., размер на файла - 74 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх. № ОРД 03-144 от 12.03.2018 г. за издадена Виза от Гл. архитект на Община Сливен (Публикувано на 05 април 2018 г., размер на файла - 72 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-11 от 20.02.2018 г. за издадена заповед № РД-15-296 от 20.02.2018 г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 04 април 2018 г., размер на файла - 73 KB)ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-171 от 20.03.2018г. за издадена заповед № РД-15-472 от 20.03.2018 г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 28 март 2018 г., размер на файла - 76 KB)ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-15 от 09.01.2018г. за издадена заповед №РД-15-28 от 08.01.2018г. на Кмета на Община Сливен (Публикувано на 26 март 2018 г., размер на файла - 76 KB)ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение № ОРД ОЗ–83 от 12.02.2018 г. за издадена ЗАПОВЕД РД 15-255 от 12.02.2018 г. на КМЕТА на Община Сливен (Публикувано на 14 март 2018 г., размер на файла - 68 KB)ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-618 от 03.11.2017 г. за издадена заповед № РД-15-2512 от 02.11.2017 г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 07 март 2018 г., размер на файла - 72 KB)ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-78 от 11.01.2018г.за издадена заповед №РД-15-78 от 11.01.2018г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 06 март 2018 г., размер на файла - 72 KB)ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-623 от 18.01.2018г. за издадена заповед №РД-15-132 от 18.01.2018 г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 15 февруари 2018 г., размер на файла - 72 KB)ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-686 от 07.12.2017г. за издадено разрешение за строеж №352 от 06.12.2017 г. на Главният архитект на Община Сливен (Публикувано на 05 февруари 2018 г., размер на файла - 136 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-625 от 07.12.2017 г. за издадена заповед № РД-15-2771 от 07.12.2017 г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 18 януари 2018 г., размер на файла - 132 KB)ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-649 от 15.11.2017г.за издадена заповед №РД-15-2583 от 13.11.2017г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 15 януари 2018 г., размер на файла - 157 KB)ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, издадена Заповед РД-15-2738 от 05.12.2017 г. на Кмета на Община Сливен, с която се възстановява правото на собственост на наследниците на ПАНАЙОТ И ЗАФИРКА ГАНДЕВИ (Публикувано на 05 януари 2018 г., размер на файла - 205 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, издадена Заповед РД-15-2749 от 05.12.2017 г. на Кмета на Община Сливен, с която се възстановява правото на собственост на наследниците на ПЕТЪР ФИЛИПОВ АТАНАСОВ (Публикувано на 05 януари 2018 г., размер на файла - 204 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, издадена Заповед РД-15-2750 от 05.12.2017 г. на Кмета на Община Сливен, с която се възстановява правото на собственост на наследниците на МИЛЮ ТОТЕВ СЛАВОВ (Публикувано на 05 януари 2018 г., размер на файла - 205 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, издадена Заповед РД-15-2686 от 30.11.2017 г. на Кмета на Община Сливен, с която се възстановява правото на собственост на наследниците на КУТА ДИМИТРОВА ЧАВГОВА (Публикувано на 04 януари 2018 г., размер на файла - 206 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, издадена Заповед РД-15-2747 от 05.12.2017 г. на Кмета на Община Сливен, с която се възстановява правото на собственост на наследниците на ПЕТКО И ЩИЛИЯНА МИХАЛЕВИ (Публикувано на 04 януари 2018 г., размер на файла - 204 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, издадена Заповед РД-15-2745 от 05.12.2017 г. на Кмета на Община Сливен, с която се възстановява правото на собственост на наследниците на ПЕТКО И ЩИЛИЯНА МИХАЛЕВИ (Публикувано на 04 януари 2018 г., размер на файла - 204 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, издадена Заповед РД-15-2696 от 30.11.2017 г. на Кмета на Община Сливен, с която се възстановява правото на собственост на наследниците на ЩИЛИЯНА СТАВРЕВА МАНОЛОВА (Публикувано на 04 януари 2018 г., размер на файла - 203 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, издадена Заповед РД-15-2684 от 30.11.2017 г. на Кмета на Община Сливен, с която се възстановява правото на собственост на наследниците на КУТА ДИМИТРОВА ЧАВГОВА (Публикувано на 04 януари 2018 г., размер на файла - 205 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, издадена Заповед РД-15-2691 от 30.11.2017 г. на Кмета на Община Сливен, с която се възстановява правото на собственост на наследниците на АНДОН МИХАЛЕВ ЯНКОВ (Публикувано на 04 януари 2018 г., размер на файла - 205 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, издадена Заповед РД-15-2699 от 30.11.2017 г. на Кмета на Община Сливен, с която се възстановява правото на собственост на наследниците на АНДОН ИВАНОВ ПАМУКОВ (Публикувано на 04 януари 2018 г., размер на файла - 203 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, издадена Заповед РД-15-2614 от 17.11.2017 г. на Кмета на Община Сливен, с която се възстановява правото на собственост на наследниците на ЗАХАРИЯ НИКОЛОВ ЖЕЛЯЗКОВ (Публикувано на 19 декември 2017 г., размер на файла - 206 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, издадена Заповед РД-15-2615 от 17.11. 2017г. на Кмета на Община Сливен, с която се възстановява правото на собственост на наследниците на МАРИЯ ДИМИТРОВА ЧАУШЕВА (Публикувано на 15 декември 2017 г., размер на файла - 131 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-507 от 16.11.2017 г. за издадена заповед № РД-15-2609 от 16.11.2017 г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 15 декември 2017 г., размер на файла - 132 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-506 от 06.11.2017 г. за издадена заповед № РД-15-2530 от 06.11.2017 г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 06 декември 2017 г., размер на файла - 132 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-447 от 06.11.2017 г. за издадена заповед № РД-15-2327 от 06.11.2017 г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 05 декември 2017 г., размер на файла - 132 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК и по повод издадена Заповед № РД 15-2280 от 29.09.2017 г. на кмета на Община Сливен /01/ (Публикувано на 01 декември 2017 г., размер на файла - 352 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК и по повод издадена Заповед № РД 15-2280 от 29.09.2017 г. на кмета на Община Сливен /02/ (Публикувано на 01 декември 2017 г., размер на файла - 352 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-575 от 05.10.2017г. за издадена заповед №РД-15-2295 от 03.10.2017г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 30 ноември 2017 г., размер на файла - 160 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-470 от 13.10.2017 г. за издадена заповед № РД-15-2345 от 13.10.2017 г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 29 ноември 2017 г., размер на файла - 132 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-611 от 31.10.2017г. за издадено Разрешение за строеж №256 от 24.08.2017г. на гл.архитект на Община Сливен (Публикувано на 16 ноември 2017 г., размер на файла - 137 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-375 от 28.08.2017г. за издадена заповед №РД-15-2113 от 28.08.2017г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 24 октомври 2017 г., размер на файла - 131 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-509 от 05.09.2017г. за издадена заповед № РД-15-2150 от 05.09.2017 г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 20 октомври 2017 г., размер на файла - 136 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-491 от 25.08.2017г. за издадено Разрешение за строеж №256 от 24.08.2017г. на гл.архитект на Община Сливен (Публикувано на 20 октомври 2017 г., размер на файла - 137 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-543 от 21.09.2017г. за издадена виза от Гл.архитект на Община Сливен (Публикувано на 11 октомври 2017 г., размер на файла - 133 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-398 от 12.07.2017г.за издадено разрешение за строеж №207 от 12.07.2017г. на Главен архитект на Община Сливен (Публикувано на 21 септември 2017 г., размер на файла - 133 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-334 от 11.08.2017г. за издадена заповед №РД-15-1913 от 11.08.2017 г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 08 септември 2017 г., размер на файла - 132 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-327 от 09.08.2017г. за издадена заповед №РД-15-1789 от 09.08.2017 г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 08 септември 2017 г., размер на файла - 132 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-268 от 04.08.2017г. за издадена заповед №РД-15-1767 от 04.08.2017г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 01 септември 2017 г., размер на файла - 132 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-366 от 28.06.2017г. за издадена заповед №РД-15-1335 от 27.06.2017г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 21 август 2017 г., размер на файла - 131 KB)


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, издадена Заповед РД-15-1351 от 29.06.2017 г. на Кмета на Община Сливен, с която се поправя очевидна фактическа грешка, допусната в Заповед РД-15-302/14.03.2007 г. на Кмета на Община Сливен (Публикувано на 14 август 2017 г., размер на файла - 198 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, издадена Заповед РД-15-1351 от 29.06.2017 г. на Кмета на Община Сливен, с която се поправя очевидна фактическа грешка, допусната в Заповед РД-15-302/14.03.2007 г. на Кмета на Община Сливен (Публикувано на 31 юли 2017 г., размер на файла - 18 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-111 от 17.05.2017г. за издадена заповед №РД-15-696 от 17.05.2017г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 26 юни 2017 г., размер на файла - 131 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-142 от 22.03.2017г. за издадена виза от Гл.архитект на Община Сливен №416 от 21.03.2017г. (Публикувано на 19 май 2017 г., размер на файла - 77 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-457 от 02.03.2017г. за издадена заповед №РД-15-325 от 02.03.2017г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 12 май 2017 г., размер на файла - 133 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-99 от 22.02.2017г. за издадена заповед №РД-15-260 от 21.02.2017г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 12 май 2017 г., размер на файла - 137 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-517 от 27.09.2016г. за издадена заповед №РД-15-1274 от 26.09.2016г. на Кмета на Община Сливен (Публикувано на 19 април 2017 г., размер на файла - 135 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-619 от 06.02.2017г. за издадена заповед №РД-15-205 от 06.02.2017 г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 03 април 2017 г., размер на файла - 134 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-17 от 16.01.2017г. за издадено разрешение за строеж №6 от 13.01.2017 г. на Главният архитект на Община Сливен (Публикувано на 08 март 2017 г., размер на файла - 133 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-660 от 05.12.2016г. за издадено разрешение за строеж №308 от 05.12.2016год. на Главният архитект на Община Сливен (Публикувано на 27 февруари 2017 г., размер на файла - 133 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-673 от 12.12.2016г. за издадено Разрешение за строеж №318 от 09.12.2016г. на гл.архитект на Община Сливен (Публикувано на 07 февруари 2017 г., размер на файла - 137 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-630 от 28.11.2016г. за издадено Разрешение за строеж №297 от 25.11.2016г. на гл.архитект на Община Сливен (Публикувано на 01 февруари 2017 г., размер на файла - 134 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод издадена заповед № РД 15-1651 от 05.12.2016 год. на Кмета на Община Сливен за принудително изземване от „Агрототал“ ЕООД ... (Публикувано на 31 януари 2017 г., размер на файла - 125 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-624 от 24.11.2016г. за издадено Разрешение за строеж №288 от 22.11.2016г. на гл.архитект на Община Сливен (Публикувано на 31 януари 2017 г., размер на файла - 138 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-551 от 19.12.2016г.за издадена заповед №РД-15-1724 от 19.12.2016г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 27 януари 2017 г., размер на файла - 132 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-553 от 20.10.2016г. за издадена на 19.10.2016г. виза от Гл.арх.Лора Йовчева на Гр.Сливен (Публикувано на 23 януари 2017 г., размер на файла - 128 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-581 от 03.11.2016г. за издадена заповед №РД-15-1490 от 02.11.2016г. на Кмета на Община Сливен (Публикувано на 10 януари 2017 г., размер на файла - 200 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-571 от 31.10.2016г. (Публикувано на 10 януари 2017 г., размер на файла - 42 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-87 от 01.03.2016г. за издадено разрешение за строеж №268 от 26.10.2016 год. на Главният архитект на Община Сливен (Публикувано на 10 януари 2017 г., размер на файла - 200 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-595 от 09.11.2016г.за издадено Разрешение за строеж №276 от 09.11.2016г. на гл.архитект на Община Сливен (Публикувано на 20 декември 2016 г., размер на файла - 135 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-525 от 29.09.2016г. за издадено Разрешение за строеж №247 от 27.09.2016г. на гл.архитект на Община Сливен (Публикувано на 25 ноември 2016 г., размер на файла - 134 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-377 от 30.09.2016г. за издадена заповед №РД-15-1306 от 30.09.2016 г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 07 ноември 2016 г., размер на файла - 129 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-299 от 08.09.2016г.за издадена заповед №РД-15-1204 от 08.09.2016г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 11 октомври 2016 г., размер на файла - 130 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-393 от 27.07.2016г.за издадена заповед №РД-15-1010 от 26.07.2016г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 03 октомври 2016 г., размер на файла - 154 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-394 от 28.07.2016 г. за издадено Разрешение за строеж № 180 от 27.07.2016 г. на гл. архитект на Община Сливен (Публикувано на 26 септември 2016 г., размер на файла - 131 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-370 от 17.07.2016г. за издадена заповед №РД-15-981 от 15.07.2016 г. на Кмета на Община Сливен (Публикувано на 19 септември 2016 г., размер на файла - 131 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-388 от 26.07.2016г. за издадена заповед №РД-15-1011 от 26.07.2016 г. на Кмета на Община Сливен (Публикувано на 19 септември 2016 г., размер на файла - 133 KB)


Обявление във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, по повод издадена заповед №РД-15-893/30.06.2016 год. на Кмета на Община Сливен за принудително изземване, от "ИСКРА-ММ 2011" ЕООД" с управител Агоп Кеворк Хачадурян, на нежилищен общински имот... (Публикувано на 29 август 2016 г., размер на файла - 130 KB)


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх. № ОРД 03-341 от 01.07.2016 г. за издадена заповед № РД-15-913 от 01.07.2016 г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 29 август 2016 г., размер на файла - 130 KB)


Обявление във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх. № ОРД 03-87 от 01.03.2016 г. за издадена поправка на разрешение за строеж № 513 от 25.10.2006 год. на Главният архитект на Община Сливен (Публикувано на 29 август 2016 г., размер на файла - 130 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-97 от 20.06.2016г. за издадена заповед №РД-15-842 от 20.06.2016г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 11 август 2016 г., размер на файла - 130 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-290 от 02.06.2016г. за издадено Разрешение за строеж №128 от 01.06.2016г. на гл.архитект на Община Сливен (Публикувано на 18 юли 2016 г., размер на файла - 132 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-267 от 18.05.2016г. за издадено Разрешение за строеж №120 от 18.05.2016г. на гл.архитект на Община Сливен (Публикувано на 18 юли 2016 г., размер на файла - 133 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-156 от 03.06.2016г. за издадена заповед №РД-15-768 от 03.06.2016 г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 08 юли 2016 г., размер на файла - 128 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-392 от 28.04.2016г. за издадена заповед №РД-15-626 от 28.04.2016 г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 15 юни 2016 г., размер на файла - 129 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-256 от 13.05.2016г. за издадена заповед №РД-15-676 от 13.05.2016г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 03 юни 2016 г., размер на файла - 150 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-181 от 14.04.2016г. за издадена заповед №РД-15-563 от 14.04.2016г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 25 май 2016 г., размер на файла - 129 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-87 от 01.03.2016г. за издадено Разрешение за строеж №35 от 29.02.2016год. на Главният архитект на Община Сливен (Публикувано на 10 май 2016 г., размер на файла - 133 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-633 от 09.03.2016г. за издадена заповед № РД-15-325 от 09.03.2016г. на кмета на Община Сливен (Публикувано на 27 април 2016 г., размер на файла - 130 KB)


ОБЯВЛЕНИE - На основание чл.61 ал.3 от АПК, във връзка с чл.149 ал.1 и ал.2 от ЗУТ, за издадените разрешения за строеж от Главния архитект на Община Сливен, съобщава на заинтересуваните лица: (Публикувано на 12 април 2016 г., размер на файла - 130 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-35 от 26.01.2016г. за издадена заповед №РД-15-80 от 20.01.2016г. на Кмета на Община Сливен (Публикувано на 08 април 2016 г., размер на файла - 132 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка със съобщение изх.№ОРД 03-41 от 27.01.2016г. (Публикувано на 18 март 2016 г., размер на файла - 127 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-669 от 29.01.2016г. за издадена заповед №РД-15-136 от 29.01.2016г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 26 февруари 2016 г., размер на файла - 129 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-508 от 11.12.2015г. за издадена заповед №РД-15-2506 от 11.12.2015г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 14 януари 2016 г., размер на файла - 132 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-507 от 11.12.2015г. за издадена заповед №РД-15-2505 от 11.12.2015г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 13 януари 2016 г., размер на файла - 133 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-603 от 09.11.2015г. за издадена виза от Гл.архитект на Община Сливен [Дата на публикуване - 12 януари 2016 г., размер на файла - 133 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-610 от 11.11.2015г. за издадена виза от Гл.архитект на Община Сливен [Дата на публикуване - 12 януари 2016 г., размер на файла - 130 KB)


ОБЯВЛЕНИE във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-557 от 16.10.2015г. за издадена заповед №РД-15-2198 от 14.10.2015г. на кмета на Община Сливен [Дата на публикуване - 12 януари 2016 г., размер на файла - 156 KB)


ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК,по повод съобщение изх.№ОРД 03-562 от 16.10.2015г. за издадено Разрешение за строеж №304 от 16.10.2015г. на гл.архитект на Община Сливен [Дата на публикуване - 12 януари 2016 г., размер на файла - 133 KB)


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 25.10.2018 г. webmaster