КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Становища на Изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки по запитвания на Община Сливен до 14.04.2016 г.
Запитване изх. № 1200-37 от 29.01.2015 г. относно удължаване срока на договор на обществена поръчка
[ Дата на публикуване - 19.02.2014 г., 12:02:09 ч. ]


Становище на Изпълнителния директор на АОП по запитване изх. № 1200-37 от 29.01.2015 г.
[ Дата на публикуване - 19.02.2014 г., 12:02:31 ч. ]


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 27.05.2016 г. webmaster