КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » Общински дейности » Социална политика
 
Социална политика
СОЦИАЛНА ПОЛИТИКАСоциални услуги предоставяни в общността /специализирани заведения/:

 •  доставяне на храна;
 •  поддържане на личната хигиена;
 •  рехабилитация;
 •  интеграция на деца и младежи;
 •  грижи за опазване на здравето;
 •  обслужване на рехабилитационните нужди на зрително затруднени лица;
 •  осигуряване на транспорт;
 •  стимулиране на умения, навици и полагане на труд и др.

Услуги в специализирани институции:

 •  обгрижване на възрастни;
 •  непрекъснато медицинско обслужване;
 •  медицинска рехабилитация;
 •  културни развлечения и занимания;
 •  медицинска рехабилитация;
 •  специализация и интеграция;
 •  подпомагане и съдействие в подаването на документи, явяване на ТЕЛК и др.
Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 28.08.2006 г. webmaster