КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Публични покани до 14.04.2016 г.
9-00118-2016-002 - Доставяне на канцеларски материали

Дата на публикуване: 29.01.2016 г., 16:27:58 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 90499939-00118-2015-055 - Намаляване популацията на бездомните кучета

Дата на публикуване: 16.12.2015 г., 16:45:56 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9049083


9-00118-2015-052 - Доставка на храна на потребителите на социални услуги

Дата на публикуване: 12.12.2015 г., 16:33:17 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9048960
9-00118-2015-051 - Предоставяне на интернет

Дата на публикуване: 12.12.2015 г., 16:00:07 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9048958
9-00118-2015-050 - Извършване на застрахователни услуги

Дата на публикуване: 09.12.2015 г., 17:10:46 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9048800
9-00118-2015-041 - Избор на изпълнител за обект: „Рехабилитация на стълбове за улично осветление”

Дата на публикуване: 18.09.2015 г., 16:56:52 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 90460959-00118-2015-035 - Доставка на оборудване (стопански инвентар) за детски градини и социални заведения

Дата на публикуване: 12.09.2015 г., 12:53:12 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9045888


9-00118-2015-032 - „Изготвяне на Програма за управление на отпадъците 2014 г. – 2020 г.”

Дата на публикуване: 27.08.2015 г., 16:02:46 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9045280


9-00118-2015-025 - Текущ ремонт сграда ЦДГ „Радост”, с. Камен, Община Сливен

Дата на публикуване: 30.07.2015 г., 13:37:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 90443809-00118-2015-023 - Изграждане на пътен мост на р. Дюлева в УПИ І, кв. 585 по плана на кв. „Сини камъни”, гр. Сливен

Дата на публикуване: 24.07.2015 г., 19:43:17 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9044238


9-00118-2015-020 - Намаляване популацията на бездомните кучета

Дата на публикуване: 13.07.2015 г., 10:44:55 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9043754
9-00118-2015-019 - Избор на изпълнител за обект: „Рехабилитация на стълбове за улично осветление”

Дата на публикуване: 06.07.2015 г., 11:59:38 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9043513

9-00118-2015-011 - Доставка на консумативи за печатащи устойства и копирни машини

Дата на публикуване: 03.04.2015 г., 17:13:52 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9040519
9-00118-2015-010 - Изграждане на обслужваща сграда и ограда към футболно игрище с. Самуилово, Община Сливен

Дата на публикуване: 25.03.2015 г., 17:06:31 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 90401679-00118-2015-008 - Изграждане на микропазар в кв. „Сини камъни” към Централен общински пазар - Сливен

Дата на публикуване: 06.03.2015 г., 16:24:15 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 90395019-00118-2015-006 - Доставяне на канцеларски материали

Дата на публикуване: 17.02.2015 г., 18:11:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 90389989-00118-2015-004 - Изработване, доставка, монтаж и ремонт на пейки

Дата на публикуване: 16.02.2015 г., 10:55:04 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9038917
9-00118-2015-003 - Доставяне на канцеларски материали

Дата на публикуване: 04.02.2015 г., 16:31:16 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9038696

» На основание чл. 9а, ал. 5, т. 2 от ППЗОП Публичната покана е оттеглена, на 16.02.2015 г. Действията по възлагане на поръчката се преустановяват след датата на оттегляне - 16.02.2015 г.9-00118-2015-001 - Основен ремонт на спортни площадки в гр. Сливен и населените места в общината

Дата на публикуване: 23.01.2015 г., 20:52:34 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9038302
9-00118-2014-026 - Извършване на застрахователни услуги

Дата на публикуване: 13.12.2014 г., 12:13:26 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9037423
9-00118-2014-025 - Предоставяне на интернет услуги

Дата на публикуване: 11.12.2014 г., 17:37:05 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9037362


9-00118-2014-022 - Ремонт кухненски блок в ОДЗ„Еделвайс”, кв. „Дружба”, гр. Сливен

Дата на публикуване: 08.12.2014 г., 15:18:11 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9037135
9-00118-2014-017 - Намаляване популацията на бездомните кучета

Дата на публикуване: 20.11.2014 г., 18:18:51 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9036333
9-00118-2014-016 - Снегопочистване на улични платна в гр. Сливен и местни пътища около гр. Сливен

Дата на публикуване: 19.11.2014 г., 15:14:07 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 90362439-00118-2014-014 - Ремонт ЦДГ „Зорница”, с. Гавраилово - ремонт покрив

Дата на публикуване: 10.11.2014 г., 15:38:16 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9035804
9-00118-2014-013 - Саниране сграда ОДЗ „Елица”, гр. Сливен - ремонт покрив

Дата на публикуване: 10.11.2014 г., 15:10:51 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9035802


9-00118-2014-002 - Ремонт кухненски блок и сграда ЦДГ „Детство”, гр. Сливен – ремонт покрив

Дата на публикуване: 07.10.2014 г., 17:25:42 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9034451
9-00118-2014-001 - Саниране и ремонт ЦДГ „Звездица” в кв. „Даме Груев”, Сливен – ремонт покрив

Дата на публикуване: 07.10.2014 г., 17:25:24 ч., Уникален номер в регистъра на АОП: 9034447
Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 27.05.2016 г. webmaster