КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » Стратегически приоритети » Проекти » Заключителна кръгла маса по проект ...
 
Заключителна кръгла маса по проект BG051PO001-5.2.07 – 0238 - С-0001 „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейност „Домашен помощник” на територията на община Сливен”

От 01.06.2011 г. на територията на Община Сливен стартира ПРОЕКТ BG051PO001-5.2.07 – 0238 - С-0001 „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейност „Домашен помощник” на територията на община Сливен”. Проекта се реализира в град Сливен, град Кермен и селата: Младово, Биково, Тополчане, Драгоданово, Блатец, Николаево, Селиминово, Глушник и Бяла. Общата стойност на проекта е 176089,95 лева и се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. В проекта като партньор на Община Сливен участва Общинска организация на инвалидите – Сливен.


Проектът е насочен към самотноживеещи възрастни и хора с увреждания, които не са в състояние сами да организират бита, социалния си живот и са поставени в изолация.


Проектът се реализира в периода от 01.06.2011г. до 31.07.2012г.


Приети са 203 броя заявления за ползване на социалната услуга «домашен помощник», на които бяха извършени Оценки на потребностите от експерти „социални работници”. Към 30.06.2012г. услугата са ползвали 164 броя потребители.


Създадени са нови работни места в сектора на социалните услуги. По проекта бяха наети общо 39 броя домашни помощници, които по време на изпълнение на дейностите бяха консултирани от консултант – психолог.


Ежемесечно се извършваше мониторинг на предоставянето на социалната услуга от партньора на проекта – Общинска организация на инвалидите.


На 3.07.2012 г. от 11.00 часа в зала «Май» предстои заключителна кръгла маса, на която ще се отчетат постигнатите резултати от проекта.
„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 27.06.2012 г. webmaster