НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Справка: Списък на лицата от община Сливен, членове на СИК


Справка: Списък на лицата от община Сливен, членове на СИК


СекцияДлъжностИме
1
ПредседателАнелия Димитрова Величкова
1
Зам. председател Таня Кирилова Пеева
1
Секретар Янка Димитрова Тодорова
1
Член Ахмед Мехмед Чалъшкан
1
Член Ваня Стоянова Куртова
1
Член Димитринка Стоянова Маринова
1
Член Зунка Светозарова Илиева
1
Член Румен Димитров Дачев
1
Член Юлия Пекова Христова
2
Председател Радостинка Русева Георгиева
2
Зам. председател Стоянка Иванова Радкова
2
Секретар Пролетина Петрова Маркова
2
Член Георги Атанасов Геренов
2
Член Иванка Господинова Господинова
2
Член Александър Иванов Жеков
2
Член Донка Стоянова Георгиева
2
Член Събка Славова Монева
2
Член Янка Иванова Райкова
3
Председател Мария Николова Тодорова
3
Зам. председател Атанас Костов Големецов
3
Секретар Мария Димитрова Митева
3
Член Ваня Пенкова Байрактарова
3
Член Донка Тихова Аврамова
3
Член Екатерина Кръстева Кирякова
3
Член Мариела Димитрова Байкова
3
Член Стефан Петров Бъчваров
3
Член Таня Георгиева Колева
4
Председател Стоян Дичев Иванов
4
Зам. председател Виолета Светозарова Грахова
4
Секретар Иван Валентинов Петков
4
Член Силвена Валентинова Петкова
4
Член Катя Тодорова Костакиева
4
Член Лиляна Кирова Колева
4
Член Мая Славова Радева
4
Член Соня Маринова Ношкова
4
Член Стефан Господинов Червендинев
5
Председател Милена Георгиева Славова
5
Зам. председател Маргарита Иванова Георгиева
5
Секретар Людмила Димитрова Генева
5
Член Габриела Иванова Казакова
5
Член Марина Стойнова Кушкиева
5
Член Пена Нейчева Добрева
5
Член Руса Динева Димитрова
5
Член Стефка Василева Сиракова
5
Член Таня Георгиева Куманова
6
Председател Ангелина Иванова Григорова
6
Зам. председател Дарина Николова Милушева
6
Секретар Паулина Йорданова Денчева
6
Член Виктория Димова Стойнова
6
Член Галина Славова Генова
6
Член Любомира Марчева Дюлгерова
6
Член Мима Иванова Михалкова
6
Член Силвия Колчева Стоянова
6
Член Тодор Иванов Тодоров
7
Председател Станимира Иванова Тодорова
7
Зам. председател Илияна Димитрова Стоянова
7
Секретар Иван Георгиев Фарашев
7
Член Анета Несторова Новакова
7
Член Живко Христов Христов
7
Член Милена Николаева Димова
7
Член Тихомир Василев Вичев
7
Член Тодор Георгиев Тодоров
7
член Надя Георгиева  Георгиева
8
Председател Мария Николова Георгиева
8
Зам. председател Семра Мустафова Реджебова
8
Секретар Йорданка Димитрова Минчева
8
Член Георги Янков Стойчев
8
Член Дим. Иванов Колев
8
Член Керанка Георгиева Тодорова
8
Член Николинка Радева Николова
8
Член Стефанка Петрова Сарова
8
Член Тодор Василев Тодоров
9
Председател Донка Иванова Георгиева
9
Зам. председател Димитър Панайотов Дачев
9
Секретар Росица Иванова Еленска
9
Член Емине Алиева Мехмедова
9
Член Анастасия Пламенова Петкова
9
Член Емилия Митева Митева
9
Член Иван Стефанов Бозуков
9
Член Йордан Кирчев Иванов
9
Член Мариета Христова Христова
10
Председател Миглена Любомирова Йорданова
10
Зам. председател Таня Иванова Георгиева
10
Секретар Цанка Тодорова Думанова
10
Член Галина Стефанова Михайлова
10
Член Лена Любомирова Динева
10
Член Цветелина Николаева Иванова
10
Член Юнзюле Хамза Чолак
10
Член Мариана Юлева Щилиянова
11
Председател Димитрина Панайотова Мудева
11
Зам. председател Тодор Динев Кондев
11
Секретар Пепа Христова Баракова
11
Член Веселина Кирилова Шаркова
11
Член Денка Михнева Въндева
11
Член Мирослав Живков Мишонов
11
Член Силвия Цветанова Георгиева
11
Член Фани Христова Иванова
11
Член Христо ГеоргиевТемелков
12
Председател Али Османов Мехмедов
12
Зам. председател Иван Михалев Михалев
12
Секретар Събина Йорданова Иванова
12
Член Екатерина Николаевна Динчева
12
Член Миглена Дончева Тодорова
12
Член Мима Петрова Димитрова
12
Член Петко Стоянов Петков
12
Член Светослав Христов Христов
12
Член Халил Мехмедов Исмаилов
13
Председател Росица Алексиева Тодорова
13
Зам. председател Таня Кунева Кунева
13
Секретар Данчо Минков Грънчаров
13
Член Иван Николов Георгиев
13
Член Станка Донева Тoдорова
13
Член Стефка Борисова Георгиева
13
Член Фатм. Ахмедова Зейнелова
14
Председател Милена Желязкова Младенова
14
Зам. председател Събка Младенова Бебривенска
14
Секретар Иван Златев Тодоров
14
Член Етем Елмазов Зейнелов
14
Член Живко Тенев Аврамов
14
Член Костадинка Крумова Иванова
14
Член Марийка Иванова Узунова
14
Член Надя Иванова Илиева
14
Член Светлана Василева Йовчева
15
Председател Антоний Христов Тихолов
15
Зам. председател Филиз Етемова Зейнелова
15
Секретар Шюкрие Ахмедова Сюлейманова
15
Член Вера Константинова Андонова
15
Член Златомира Иванова Тодорова
15
Член Красимира Михайлова Михайлова
15
Член Радост Тодорова Тодорова
16
Председател Стоянка Тенева Михова
16
Зам. председател Мария Неделчева Димитрова
16
Секретар Катя Петрова Димитрова
16
Член Атанас Михайлов Диндев
16
Член Диана Христова Хариева
16
Член Етем Етемов Етемов
16
Член Маргарита Маринова Маркова
16
Член Росица Александрова Гачева
16
Член Силвия Тодорова Тодорова
17
Председател Мариана Василева Хаджиева
17
Зам. председател Людмила Генадиева Колева
17
Секретар Людмила Василева Костова
17
Член Венцислава Любенова Низамова
17
Член Василка Събчева Русева
17
Член Катя Пламенова Радева
17
Член Мария Атанасова Стоянова
17
Член Нихат Халилов Ибрямов
17
Член Събка Вълева Христова
18
Председател Емрах Джевдетов Бекиров
18
Зам. председател Кръстина Стоянова Попова
18
Секретар Валентин Василев Атанасов
18
Член Андрей Петров Хаджиев
18
Член Анчо Василев Минков
18
Член Данка Петрова Лукова
18
Член Иванка Христова Железчева
18
Член Нурсел Хасанова Веизова
18
Член Пламена Димирова Очкова
19
Председател Нина Василева Димитрова
19
Зам. председател Велимира Димитрова Цонкова
19
секретар Тинка Станчева Попова
19
Член Веселин Дяков Дяков
19
Член Надя Христова Шимидова-Илиева
19
член Садрие Халим Кадир
19
Член Стоянка Димитрова Денчева
19
Член Юрий Петров Тенев
19
член Николай Панайотов Стефанов
20
Председател Галина Генчева Дончева
20
Зам. председател Искендер Серефетинов Кирекчиев
20
Секретар Дияна Иванова Чанева
20
Член Бедиха Юсеинова Илязова
20
Член Ваня Петрова Михова
20
Член Костадин Генчев Костадинов
20
Член Митко Атанасов Димтров
20
Член Митко Иванов Янев
20
Член Румяна Николоав Петрова
21
Председател Антония Иванова Захариева
21
Зам. председател Таня Динева Господинова
21
Секретар Мария Димитрова Ганчева
21
Член Донка Иванова Костова
21
Член Иван Христов Димитров
21
Член Ивелина Маринова Иванова
21
Член Йорданка Иванова Дончева
21
Член Русанка Костантинова Йовчева
21
Член Сеиде Рамадан Ахмед
22
Председател Илко Иванов Иванов
22
Зам. председател Росица Куманова Тенева
22
Секретар Андон Василев Памуков
22
Член Динко Иванов Богов
22
Член Емил Иванов Иванов
22
Член Здравка Димитрова Добрева
22
Член Катя Георгиева Колева
22
Член Милена Христова Добрева
22
Член Мюмюн Сали Ахмед
23
Председател Дарина Иванова Омайникова-Джангазо
23
Зам. председател Дина Георгиева Златева
23
Секретар Стефан Христов Иванов
23
Член Доринка Христова Маринова
23
Член Жулиета Иванова Георгиева
23
Член Красимира Иванова Червенпеева
23
Член Мария Маркова Сиромахова
23
Член Нина Веселинова Вълева
23
Член Генка Стоянова Георгиева
24
Председател Стефка Петрова Ангелова
24
Зам. председател Янаки Матеев Янакиев
24
Секретар Румяна Стойкова Цвяткова Костова
24
Член Ваня Кондева Димитрова
24
Член Георги Бонев Генов
24
Член Димитър Славов Червенпеев
24
Член Йовелина Рачева Балабанова
24
Член Росен Гинчев Стефанов
24
Член Теодора Борисова Кюркчиева Черкели
25
Председател Стефан Георгиев Джангозов
25
Зам. председател Райна Кирилова Омайникова
25
Секретар Таня Стайкова Жирайрова
25
Член Донка Иванова Чакърова
25
Член Донка Койчева Въндева
25
Член Елена Димитрова Жечева
25
Член София Борисова Кюркчиева
25
Член Сунай Ахмедов Мехмедов
25
Член Щилян Николаев Димов
26
Председател Мария Иванова Илиева
26
Зам. председател Нели Василева Николова
26
Секретар Вяра Петрова Иванова
26
Член Анка Дончева Русинова
26
Член Анна Андонова Митева
26
Член Даринка Тончева Таргова
26
Член Костадин Иванов Шишманов
26
Член Станка Димитрова Хътова
26
Член Стоянка Минчева Димитрова
27
Председател Силвена Славчева Койчева
27
зам. председател Галина Стефанова Даскалова
27
секретар Дияна Иванова Георгиева
27
Член Иван Михайлов Иванов
27
Член Меджнун Неджмиев Кавлаклиев
27
Член Цветелина Стефанова Кожухарова
27
Член Янка Кирова Чаушева
28
Председател Кирил Мартинов Кисьов
28
Зам. председател Маргарита Андреева Иванова
28
Секретар Сребрина Петрова Влаева
28
Член Бояна Петкова Петкова
28
Член Даниела Кирова Кирова
28
Член Мариана Крумова Желязкова
28
Член Цветомира Тодорова Тодорова
29
Председател Недялка Иванова Демирева
29
Зам. председател Снежанка Иванова Пенева
29
Секретар Нуртен Хайрулова Кавлаклиева
29
Член Георги Димитров Барабанов
29
Член Екатерина Емилова Чешмеджиева
29
Член Радостина Ивановаа Петрова
29
Член Росица-Соня Михайлова Филипова
29
Член Русанка Пенева Данкова
29
Член Славка Христова Георгиева
30
Председател Айтен Неджми Ямак
30
Зам. председател Галя Георгиева Кавлакова
30
Секретар Емилия Щилянова Прохаскова
30
Член Евгения Минчева Станева
30
Член Милена Пенчева Желева
30
Член Младен Мартинов Чешмеджиев
30
Член Радинка Минчева Костадинова
30
Член Росен Янакиев Георгиев
30
Член Татяна Христанова Петрова
31
Председател Таня Михайлова Костова
31
Зам. председател Ваня Борисова Илиева
31
Секретар Евгени Костадинов Костадинов
31
Член Бисерка Данаилова Сиромахова
31
Член Георги Иванов Янев
31
Член Светлана Димитрова Манолова – Дене
31
Член Цветанка Веселинова Орешкова
31
Член Цветанка Димитрова Пашова
31
Член Шериф Изетова Мехмедова
32
Председател Христо Петров Андреев
32
Зам. председател Радка Монева Пенчева
32
Секретар Валентин Димитров Петров
32
Член Денка Иванова Атанасова
32
Член Донка Атанасова Илиева
32
Член Дончо Петров Донев
32
Член Кръстинка Иваноав Годумова
32
Член Щилиян Василев Тодоров
32
Член Таня Александрова Кайракова
33
Председател Димитринка Динкова Митева
33
Зам. председател Добринка Иванова Иванова
33
Секретар Станимира Станева Станева
33
Член Божанка Александрова Димитрова
33
Член Божидар Славов Димитров
33
Член Бончо Стоянов Атанасов
33
Член Мария Колева Гецова
33
Член Тодорка Маричкова Калайджиева
33
Член Юсеин Хасанов Мехмедов
34
Председател Надя Павлова Василева
34
Зам. председател Любен Ганчев Ганев
34
Секретар Стефан Иванов Стоянов
34
Член Емине Хълмиева Мустафова
34
Член Михаил Иванов Иванов
34
Член Недялка Пенева Димитрова
34
Член Петър Савов Димитров
34
Член Радостинка Веселинова Кирилова
34
Член Стела Панайотова Койчева
35
Председател Снежана Иванова Николчева
35
Зам. председател Румяна Добрева Иванова
35
Секретар Маринела Михаилова Гърдева
35
Член Надежда Георгиева Йорданова
35
Член Панайот Георгиев Василев
35
Член Светла Начева Филипова
35
Член Тодорка Димитрова Йорданова
36
Председател Александър Иванов Самунков
36
Зам. председател Юра Бориславова Шарапчиева
36
Секретар Татяна Маринова Казакова
36
Член Емилия Димитрова Костадинова
36
Член Мария Станева Димитрова
36
Член Марияна Тодорова Христова
36
Член Пенка Великова Канева
36
Член Пламен Тодоров Коларов
36
Член Станка Динева Василева
37
Председател Мара Димитрова Петрова
37
Зам. председател Иван Панайотов Иванов
37
Секретар Венелин Господинов Петков
37
Член Деана Иванова Костова
37
Член Емне Хълмиева Мустафова
37
Член Иванка Иванова Иванова
37
Член Красимира Христова Милчева
37
Член Маргарита Димитрова Илиева
37
Член Миглена Йорданова Георгиева
38
Председател Станка Георгиева Гочева
38
Зам. председател Радка Господинова Петрова
38
Секретар Радка Иванова Влайкова
38
Член Василена Щилиянова Тодорова
38
Член Веска Борисова Баевска
38
Член Лидия Милева Караманова
38
Член Никол Иванова Кънева
38
Член Снежа Кирилова Дичева
38
Член Теофана Господинова Сандева-Цикало
39
Председател Яна Иванова Кафеджиева
39
Зам. председател Петко Йончев Доков
39
Секретар Виолета Цветкова Иванова
39
Член Ани Райкова Кънева
39
Член Анна Щилиянова Тодорова
39
Член Бъна Колева Славова
39
Член Ваня Николова Джурова
39
Член Галя Георгиева Йорданова
39
Член Николай Стефанов Жирайров
40
Председател Ангелина Тодорова Михайлова
40
Зам. председател Галина Николаева Иванова
40
Секретар Лилия Тодорова Радева
40
Член Айшегюл Ахмедова Алиосманова
40
Член Жана Танева Димитрова – Гойчева
40
Член Кремена Иванова Михайлова
40
Член Николина Василева Мечкова
40
Член Соня Хачик Хачикян
40
Член Станислава Радославова Маринова
41
Председател Гергана Петрова Гърмилова – Вълева
41
Зам. председател Василка Димитрова Терзиева
41
Секретар Тонка Петрова Таргова
41
Член Николина Христова Моллова
41
Член Иванка Тодорова Щилиянова
41
Член Марийка Иванова Кирова
41
Член Милена Борисова Иванова
41
Член Рабие Мехмедова Алиосманова
41
Член Христо Радев Маринов
42
Председател Евгения Стефанова Егова
42
Зам. председател Илияна Йорданова Дачева
42
Секретар Веселин Добрев Налбантов
42
Член Мария Жекова Станчева
42
Член Валентина Пенева Тодорова
42
Член Еленка Неделчева Ангелова
42
Член Желязко Петков Желязков
42
Член Иван Димитров Мартинов
42
Член Радостинка Христова Братанова
43
Председател Веселин Тодоров Нейков
43
Зам. председател Никола Бинев Дончев
43
Секретар Тодор Петров Петров
43
Член Иванка Илиева Богова
43
Член Анелия Генова Христова
43
Член Веселина Цветелинова Братанова
43
Член Мариана Стоянова Маврева
43
Член Христина Янева Мураитова
43
Член Ирина Недева Нейкова
44
Председател Мара Атанасова Цанкова
44
Зам. председател Християн Георгиев Манчев
44
Секретар Събина Жечева Чанева
44
Член Янка Кръстева Цонева
44
Член Атанас Симеонов Димитров
44
Член Веселин Добрев Кожухаров
44
Член Нина Боянова Смиловска Колева
44
Член Паулина Цветелинова Братанова
44
Член Райна Енева Зафирова
45
председател Иван Дамянов Савов
45
Зам. председател Йордан Петров Дачев
45
Секретар Радостин Иванов Радойнов
45
член Румен Георгиев Димитров
45
Член Веселин Красимиров Щилянов
45
Член Радостина Димова Петрова
45
Член Василка Денева Фъндъкова
45
Член Василка Христова Рандева
45
Член Добри Веселинов Налбантов
46
Председател Любомир Стоянов Георгиев
46
Зам. председател Дарина Иванова Радкова
46
Секретар Ирина Минева Петрова
46
Член Елка Иванова Андреева
46
Член Ваня Георгиева Димитрова
46
Член Георги Костадинов Костов
46
Член Иван Славов Добрев
46
Член Красимира Василева Стоянова
46
Член Антоанета Ручева Йорданова
47
Председател Пенчо Господинов Гочев
47
Зам. председател Иванка Желева Тонева
47
Секретар Галина Евелинова Рашева
47
Член Гергана Петрова Петрова
47
Член Анелия Михайлова Кюмюрева
47
Член Виолета Георгиева Йорданова
47
Член Добромира Мариева Жечева
47
Член Илиан Филипов Рашев
47
Член Станка Тодорова Колева
48
Председател Иванка Стефанова Мановска
48
Зам. председател Анелия Филипова Славова
48
Секретар Елена Александрова Трашлиева
48
Член Диана Христова Костадинова
48
Член Димитър Василев Динков
48
Член Петя Йорданова Григорова
48
Член Радка Иванова Динева
48
Член Радостин Колев Радев
48
Член Райфе Салихова Мустафова
49
Председател Мария Стефанова Динкова
49
Зам. председател Стоянка Петрова Дръндева
49
Секретар Пролет Димова Проданова
49
Член Валентина Христова Красимирова
49
Член Екатерина Бенева Стойчева
49
Член Мария Сярова Великова
49
Член Росен Кунев Ангелов
49
Член Савко Иванов Енергиев
49
Член Стела Тончева Радева
50
Председател Каталина Миткова Малендакова
50
Зам. председател Елена Андреева Добринова
50
Секретар Димитър Петков Димитров
50
Член Айлин Кемалова Мехмедова
50
Член Дияна Иванова Топалова
50
Член Мариана Стефанова Димитрова
50
Член Мария Йорданова Цонева
50
Член Пламен Иванов Момчев
50
Член Радослав Борисов Славов
51
Председател Живко Стоянов Жечев
51
Зам. председател Неделя Димитрова Сярова
51
Секретар Катя Петрова Парушева
51
Член Агнеса Христова Севлиева
51
Член Димитрина Данаилова Иванова
51
Член Димитър Господинов Димитров
51
Член Донка Стефанова Тодорова
51
Член Иринка Иванова Михайлова
51
Член Недялка Вълчева Евстатиева
52
Председател Деяна Василева Василева
52
Зам. председател Йорданка Пенчева Цигуларова
52
Секретар Веселина Щилянова Пенева
52
Член Айше Мустафова Мехмедова
52
Член Веселина Стоянова Кондева
52
Член Добромир Добромиров Хандърчев
52
Член Катя Николаева Илиева
52
Член Кольо Атанасов Колев
52
Член Радина Генчева Генчева
53
Председател Илка Стефанова Григорова
53
Зам. председател Иванка Николаева Баева
53
Секретар Валентина Чудомирева Евстатиева –
53
Член Бахар Мурад Фейзолов
53
Член Елка Костадинова Стойнова
53
Член Милена Цветанова Иванова
53
Член Милка Димитрова Начева
53
Член Нина Любенова Червенкондева
53
Член Таня Куртева Драганова
54
Председател Емилия Кирова Карачулева
54
Зам. председател Диана Павлова Димитрова
54
Секретар Марияна Димова Димова
54
Член  Халил Арифов Хасанов
54
Член Боян Василев Панов
54
Член Велина Георгиева Баева
54
Член Лидия Минчева Минчева
54
Член Поля Цветанова Меразчиева
54
Член Султанка Николова Маринова
55
Председател Кирил Георгиев Василев
55
Зам. председател Доля Станкова Русева
55
Секретар Петър Иванов Михайлов
55
Член Иванка Михайлова Славова
55
Член Мариян Иванов Иванов
55
Член Марияна Николова Недева
55
Член Нели Йорданова Вълкова
55
Член Николай Петров Чакмаков
55
Член Стоянка Стоянова Димитрова
56
Председател Женя Величкова Маринова
56
Зам. председател Тодор Стефанов Панов
56
Секретар Георги Веселинов Вишнаров
56
Член Веска Петрова Василева
56
Член Минко Тодоров Чобанов
56
Член Николай Иванов Колев
56
Член Николай Тошков Даракчиев
56
Член Павлина Димитрова Стоянова
56
Член Себахат Кемалова Мехмедова
57
Председател Милка Тодорова Данова
57
Зам. председател Петър Георгиев Хесапчиев
57
Секретар Димитринка Георгиева Великова
57
Член Албена Начева Костова
57
Член Даниела Бойчева Момева
57
Член Динка Пенкова Господинова
57
Член Мирослава Минкова Чобанова
57
Член Стела Илиева Бояджиева
57
Член Янка Славова Вълчева
58
Председател Илко Иванов Коев
58
Зам. председател Димитрина Йорданова Христова
58
Секретар Станка Михова Чобанова
58
Член Иванка Георгиева Иванова - Панкова
58
Член Марияна Веселинова Мъндева-Пашова
58
Член Наташа Петрова Найденова
58
Член Петя Стоянова Николова
58
Член Радка Христова Атанасова
58
Член Юлиана Димитрова Иванова
59
Председател Веселка Венкова Кавърджикова
59
Зам. председател Кина Йорданова Данева
59
Секретар Ваня Борисова Иванова
59
Член Васил Гроздев Гроздев
59
Член Йордан Димитров Певецов
59
Член Мария Георгиева Димитрова – Малако
59
Член Мелиха Ибрямова Юсменова
59
Член Силвия Тодорова Асенова
59
Член Тодор Николов Камбуров
60
Председател Боян Илиев Рундев
60
Зам. председател Фирдес Мустафова Веизова
60
Секретар Николина Йорданова Михнева
60
Член Веселин Ненчев Василев
60
Член Галя Георгиева Дечева
60
Член Зийнети Хасанова Караманова
60
Член Красин Петков Игнатов
60
Член Маргит Стоянова Симеонова
60
Член Наталия Валентиноав Гринкова
61
Председател Величка Василева Михнева
61
Зам. председател Юлия Димитрова Видева
61
Секретар Коста Пенев Костов
61
Член Захарина Николаева Гомилева
61
Член Катина Михайлова Камбурова
61
Член Найден Орлинов Моллов
61
Член Пламена Атанасова Димитрова
61
Член Радостина Николаева Иванова
61
Член Стефан Димитров Аврамов
62
Председател Диана Георгиева Евстатиева
62
Зам. председател Габриела Дечева Михнева
62
Секретар Нели Славова Асенова
62
Член Ива Андреева Великова
62
Член Али Хасан Али
62
Член Веска Илиева Иванова
62
Член Жана Димитрова Ташева
62
Член Любомир Радостинов Атанасов
62
Член Пламена Николова Стефанова
63
Председател Валентина Илиева Димитрова
63
Зам. председател Михаела Димитрова Стойчева
63
Секретар Митка Стефанова Милинкова-Петкова
63
Член Димитър Иванов Златев
63
Член Недка Лечева Стоева
63
Член Панайот Стефанов Иванов
63
Член Пенка Иванова Караманова
63
Член Пламен Стоянов Тодоров
63
Член Таня Стефанова Янкова
64
Председател Радостина Димитрова Енергиева
64
Зам. председател Зорка Иванова Милинкова
64
Секретар Светлана Атанасова Добрева
64
Член Вярка Димитрова Петрова
64
Член Живка Тодорова Козарева
64
Член Петя Венкова Пенева
64
Член Стоян Господинов Стоянов
64
Член Танер Алиосманов Байрактаров
64
Член Янка Атанасова Събева
65
Председател Росен Панайотов Стефанов
65
Зам. председател Ивайло Стоянов Митев
65
Секретар Валентина Александрова Иванова
65
Член Диана Добрева Юнгарева
65
Член Кина Колева Ценкова
65
Член Маринка Христова Стойкова
65
Член Милка Борисова Жекова
65
Член Стефан Георгиев Егов
65
Член Христо Димитров Димитров
66
Председател Христина Неданова Пенева
66
Зам. председател Веска Стоянова Славова
66
Секретар Даниела Николаева Павлова
66
Член Евдокия Вълчева Маркова
66
Член Красимир Панев Гюзелев
66
Член Красимира Недкова Иванова
66
Член Радост Красимирова Шишкова
66
Член Росица Драганова Иванова
66
Член Стефанка Йорданова Керменлиева
67
Председател Станка Балчева Пешева
67
Зам. председател Константин Любомиров Шишков
67
Секретар Маргарита Кръстева Димитрова
67
Член Ваня Иванова Крумова
67
Член Веселина Петкова  Димитрова
67
Член Георги Христов Габаров
67
Член Маргарита Иванова Качарова
67
Член Наталия Христова Иванова
67
Член Сава Йорданов Пеев
68
Председател Даниела Стойкова Габарова
68
Зам. председател Красимира Василева Петкова
68
Секретар Райна Иванова Добриянова
68
Член Валентина Дим. Добриянова
68
Член Диана Георгиева Стоянова
68
Член Димитър Василев Черногоров
68
Член Коста Василев Костов
68
Член Райна Николова Иванова
68
Член Таня Стоянова Симеонова
69
Председател Димитър Красимиров Георгиев
69
Зам. председател Велина Минчева Пешева
69
Секретар Валентина Неделчева Ташева
69
Член Ваня Георгиева Болградова
69
Член Димитър Петков Димитров
69
Член Евдокия Асенова Русева
69
Член Красимира Николаева Станева
69
Член Милка Кръстева Гюзелева
69
Член Недялка Господинова Дамянова
70
Председател Евгения Георгиева Ташева-Жечева
70
Зам. председател Иван Иванов Павлов
70
Секретар Светла Георгиева Черногорова
70
Член Соня Тодорова Нонева
70
Член Виолина Емилова Петкова
70
Член Мима Митева Николова
70
Член Митка Иваноав Златкова
70
Член Радка Стоянова Русева
70
Член Садифе Исмаилова Алиева
71
Председател Веселина Станева Янакиева-Райнова
71
Зам. председател Стефка Друмева Петкова
71
Секретар Таня Иванова Иванова
71
Член Гален Йорданов Дамянов
71
Член Елена Колева Денева
71
Член Иванка Василева Петрова
71
Член Петя Динкова Русева
71
Член Росица Иванова Райкова
71
Член Хатче Хюсеин Веиз
72
Председател Красимир Василев Кънев
72
Зам. председател Иванка Панайотова Вълева
72
Секретар Александър Цанев Трашлиев
72
Член Галя Тодорова Георгиева
72
Член Диана Кръстева Куртева
72
Член Димитър Неделчев Ташев
72
Член Манол Добрев Нонев
72
Член Таня Иванова Гуркова
72
Член Тодорка Русчева Панайотова
73
Председател Бисер Петков Белчев
73
Зам. председател Здравка Недялкова Долушанова
73
Секретар Веселина Славова Танева
73
Член Даниел Димитров Пенков
73
Член Елена Щилиянова Маркова
73
Член Ирина Василева Янкова
73
Член Пенка Христова Петрова
73
Член Петър Василев Дондуков
73
Член Силвия Петрова Ненова
74
Председател Петко Костадинов Петков
74
Зам. председател Нина Живкова Вълева
74
Секретар Елена Димова Христова
74
Член Анна Димитрова Драганова - Койчева
74
Член Иванка Ганчева Иванова
74
Член Иринна Димитрова Костова
74
Член Красимира Валериева Стайкова
74
Член Маргарита Вълева Недялкова
74
Член Мария Ганева Диманова
75
Председател Донка Димитрова Шикерова
75
Зам. председател Соня Лалева Лалева
75
Секретар Марияна Василева Янкова
75
Член Димитър Рангелов Рангелов
75
Член Катя Стоянова Момчилова
75
Член Красимира Николова Тодорова
75
Член Нели Йорданова Стоянова
75
Член Светослава Георгиева Славова
75
Член Стефан Георгиев Петров
76
Председател Галя Георгиева Кавлакова
76
Зам. председател Гюлшен Юсеин Исмаил
76
Секретар Руска Стефанова Стоянова
76
Член Даниел Кондев Кондев
76
Член Дим. Петков Иванов
76
Член Пепи Петрова Митова
76
Член Теодора Момчилова Момчилова
76
Член Цветомира Ивова Петрова
76
Член Янита Мариянова Атанасова
77
Председател Иванка Ангелова Павлова
77
Зам. председател Виолета Илиева Илиева
77
Секретар Зорница Димова Иванова
77
Член Емиш Неджатова Юмер
77
Член Златка Петрова Сотирова
77
Член Йордан Маринов Желязков
77
Член Росица Неделчева Тодорова
77
Член Румяна Цвяткова Иванова
77
Член Татяна Любенова Сивова
78
Председател Марияна Вълкова Каишева
78
Зам. председател Димитрина Данева Илиева
78
Секретар Боряна Стоянова Вълчева
78
Член Венцислав Михайлов Михайлов
78
Член Димитър Иванов Димитров
78
Член Добрин Йорданов Каишев
78
Член Ирина Павлова Павлова
78
Член Николай Тодоров Петелов
78
Член ОлегСашев Симеонов
79
Председател Красимира Николаева Герова
79
Зам. председател Таня Стоянова Христова
79
Секретар Слави Маринов Димитров
79
Член Ани Радева Симеонова
79
Член Динка Пенчева Минчева
79
Член Красимир Димитров Спасов
79
Член Мартина Билчева Величкова
79
Член Наташа Атанасова Вътева
79
Член Силвия Жечева Миндева
80
Председател Татяна Георгиева Митева
80
Зам. председател Ана Василева Кереметчиева
80
Секретар Галя Атанасова Желязкова
80
Член Десислава Василева Кънева
80
Член Еди Сашев Симеонов
80
Член Ивелина Белчева Караколева
80
Член Красимира Иванова Бакалова
80
Член Красимира Пенева Христова
80
Член Стефка Михайлова Драганова
81
Председател Недялка Димитрова Султанова
81
Зам. председател Балин Господинов Балинов
81
Секретар Анна Йорданова Кожухарова
81
Член Веселина Иванова Димитрова
81
Член Людмила Жекова Тюфекчиева
81
Член Марияна Илиева Панева
81
Член Наджие Мустафа Юмер
81
Член Стела Маринова Димитрова
81
Член Янка Динева Мандева
82
Председател Светла Стойкова Димитрова
82
Зам. председател Силвия Минчева Чудомирова
82
Секретар Димитринка Стефкова Стойчева
82
Член Соня Димитрова Делииванова
82
Член Иван Митков Иванов
82
Член Маринка Йорданова Костова
82
Член Мария Иванова Кочева
82
Член Радостина Кръстева Николова
82
Член Таня Панайотова Тенева
83
Председател Маринка Василева Иванова
83
Зам. председател Кирилка Стефанова Кирчева
83
Секретар Стефка Георгиева Стефанова
83
Член Георги Христов Милчев
83
Член Донка Трифонова Стоянова
83
Член Живка Станчева Жечева
83
Член Иванка Димитрова Симеонова
83
Член Иванка Кирова Калайджиева
83
Член Недялка Колева Димова
84
Председател Бойко Русев Чифчиев
84
Зам. председател Марийка Стоянова Иванова
84
Секретар Динка Гичева Златева
84
Член Данчо Йорданов Костов
84
Член Еленка Иванова Нешева
84
Член Люцка Андонова Тодорова
84
Член Николай Момчилов Русинов
84
Член Радостинка Любомирова Атанасова
84
Член Румяна Тодорова Кичюкова
85
Председател Здравка Каменова Миланова-Райкова
85
Зам. председател Генка Щилянова Щилянова
85
Секретар Илонка Павлова Дамянова
85
Член Атанас Йорданов Колев
85
Член Велизар Теодоров Пеев
85
Член Пепа Димитрова Кисьова
85
Член Сийка Иванова Стефанова
85
Член Тодорка Димова Василева
85
Член Фани Любомирова Друмева
86
Председател Момка Димитрова Димова
86
Зам. председател Розалинка Станчева Спасова
86
Секретар Ивайло Илиев Иванов
86
Член Даниела Маринова Вангелова
86
Член Йордана Великова Стоянова
86
Член Мариела Огнянова Куюмджиева
86
Член Пламена Маркова Костова
86
Член Стефка Стефанова
86
Член Синем Джевдетова Мустафова
87
Председател Недка Костова Милкова
87
Зам. председател Пенка Тодорова Иванова
87
Секретар Ани Димитрова Стоилова
87
Член Ана Недева Узунова
87
Член Георги Алеков Колев
87
Член Марийка Господинова Янева
87
Член Милка Димитрова Панчева
87
Член Петя Цочева Петрова
87
Член Теодора Стоянова Желева
88
Председател Димитър Панчев Михайлов
88
Зам. председател Борислава Александрова Игова
88
Секретар Милко Иванов Милков
88
Член Юрка Младенова Чешмеджиева
88
Член Георги Димитров Андреев
88
Член Даниела Стоянова Георгиева
88
Член Дияна Колева Петрова
88
Член Мария Димитрова Атанасова
88
Член Цветана Иванова Омайникова
89
Председател Красимира Илиева Илиева
89
Зам. председател Цонка Димова Панева
89
Секретар Йорданка Митева Георгиева
89
Член Галина Димитрова Михалева
89
Член Георги Савов Георгиев
89
Член Гергана Кирилова Бояджиева
89
Член Жана Маринова Апостолова
89
Член Здравка Каменова Миланова-Райкова
89
Член Красимира Георгиева Христова
90
Председател Десислава Диянова Стоянова
90
Зам. председател Марияна Николова Иванова
90
Секретар Марияна Стойчева Панайотова
90
Член Георги Димитров Кулишев
90
Член Мария Кинчева Ангелова
90
Член Мария Христова Вълева
90
Член Пенка Стоянова Чифчиева
90
Член Полина Георгиева Павлова
90
Член Станиела Петрова Райкова
91
Председател Светослава Стоянова Караиванова
91
Зам. председател Диана Николова Георгиева
91
Секретар Димитър Николаев Митев
91
Член Диана Спасова Павлова
91
Член Живка Ганева Тодорова
91
Член Красимира Валентинова Василева
91
Член Мария Иванова Дончева
91
Член Роза Иванова Гринкова
91
Член Тодорка Стоянова Василева
92
Председател Виктор Стоянов Василев
92
Зам. председател Соня Илиева Янева
92
Секретар Людмила Георгиева Петкова
92
Член Антон Георгиев Янев
92
Член Божанка Димитрова Кюмюрева
92
Член Веселина Христова Радилова
92
Член Кирил Петров Димитров
92
Член Кристина Динева Динева
92
Член Янка Атанасова Николова
93
Председател Красимир Балев Балевски
93
Зам. председател Божанка Тодорова Русева
93
Секретар Митра Георгиева Бъчварова
93
Член Станимир Красимиров Кирчев
93
Член Василка Спасова Миткова
93
Член Мария Димитрова Кънева
93
Член Петя Христова Йорданова
93
Член Росен Стойков Стойков
93
Член Румяна Цанкова Иванова
94
Председател Ивайло Николов Колев
94
Зам. председател Калин Радев Минчев
94
Секретар Валентина Димитрова Йовчева
94
Член Борислав Митков Бойчев
94
Член Адриана Георгиева Иванова
94
Член Дора Иванова Константинова
94
Член Силвия Георгиева Танева
95
Председател Хризантема Стоянова Стоянова
95
Зам. председател Несрин Себахатинова Стойчева
95
Секретар Красимира Иванова Проданова
95
Член Антония Ванева Иванова
95
Член Валентина Иванова Канева
95
Член Йовчо Петров Йовчев
95
Член Красимира Василева Савова
95
Член Милен Манолов Манолов
95
Член Славка Златева Стоянова
96
Председател Стефка Иванова Господинова
96
Зам. председател Стефка Иванова Панайотова
96
Секретар Стефка Йорданова Манолова
96
Член Ваня Пенева Георгиева
96
Член Димитър Славов Митев
96
Член Елена Иванова Димитрова
96
Член Мариана Георгиева Пеева
96
Член Сийка Атанасова Чанева
96
Член Христина Тодорова Константинова
97
Председател Мария Любозарова Гочева
97
Зам. председател Николина Куманова Петкова
97
Секретар Мария Димитрова Бъчварова
97
Член Диана Михнева Димитрова
97
Член Благовеста Веселинова Кирилова
97
Член Даниел Младенов Момчилов
97
Член Диана Иванова Вълева
97
Член Калина Ташева Бебревенска
97
Член Сашка Рафаилова Михайлова
98
Председател Мирослав Станчев Димитров
98
Зам. председател Драгомир Стефанов Драганов
98
Секретар Иванка Георгиева Огнянова
98
Член Светла Желязкова Желязкова
98
Член Димка Андонова Петрова
98
Член Красимира Георгиева Стамова
98
Член Красимира Николова Бонджукова
99
Председател Марина Тодорова Димитрова
99
Зам. председател Стоянка Господинова Николова
99
Секретар Господинка Кирилова Щилянова
99
Член Георги Атанасов Малаков
99
Член Донка Георгиева Митева
99
Член Мара Николова Янкулова
99
Член Пелагия Стоянова Петрова
99
Член Стоянка Недялкова Бозаджиева
99
Член Христина Колева Колева
100
Председател Веселина Павлова Коева
100
Зам. председател Юнзуле Хамза Чолак
100
Секретар Иван Петров Енергиев
100
Член Светослава Нейкова Тодорова
100
Член Виолета Петрова Иванова
100
Член Десислава Йорданова Костадинова –
100
Член Екатерина Андонова Колева
100
Член Маргаритка Георгиева Ченкова
100
Член Надя Дончева Иванова
101
Председател Миглена Богомилова Николова
101
Зам. председател Васил Тодоров Ченков
101
Секретар Донка Петкова Иванова
101
Член Ваня Кънчева Урумова
101
Член Десислава Неделчева Радева
101
Член Йорданка Петкова Захариева
101
Член Десислава Йорданова Христова
101
Член Иванка Димитрова Иванова
101
Член Халил Исмаилов Идризов
102
Председател Нели Атанасова Христова
102
Зам. председател Диляна Иванова Маринова
102
Секретар Нецка Цачева Ненкова
102
Член Айтен Хасан Чолак
102
Член Ана Йорданова Димитрова
102
Член Веселина Петрова Пенчева
102
Член Илия Киров Илиев
102
Член Кирил иванов Янкулов
102
Член Милена Стефанова Петрова
103
Председател Веселина Гоеоргиева Тонева
103
Зам. председател Нина Димитрова Илиева-Ганчева
103
Секретар Мехрема Мусова Хаджиева
103
Член Елена Симеонова Савова
103
Член Катя Иванова Вълева
103
Член Красимира Захариева Данчева
103
Член Росен Велев Иванов
103
Член Цветан Маринов Василев
103
Член Янка Йорданова Каменова
104
Председател Кунка Нанева Кунева
104
Зам. председател Петко Желязков Желязков
104
Секретар Господин Иванов Тонев
104
Член Димитринка Николова Димитрова
104
Член Пенка Иванова Кермекчиева
104
Член Славяна Благоева Иванова
104
Член Снежана Христова Желева
104
Член Стоянка Панайотова Цонева
104
Член Ширин Фахрединова Караманова
105
Председател Мария Иванова Петрова
105
Зам. председател Мима СТоянова Врангалова
105
Секретар Радост Мирчева Стоянова
105
Член Айтен Хюсеинова Юмерова
105
Член Иванка Василева Костадинова
105
Член Йорданка Динева Стойкова
105
Член Минка Антонова Цонева
105
Член Румяна Вълчева Атанасова
105
Член Христина Димитрова Георгиева
106
Председател Елмаз Кязимов Хаджиев
106
Зам. председател Дочка Иванова Пендева
106
Секретар Красимир Георгиев Тодоров
106
Член Теодор Николов Тодоров
106
Член Васил Христов Николов
106
Член Пенка Христова Събева
106
Член Стоян Николаев Колев
107
Председател Екатерина Неделчева Стоянова
107
Зам. председател Красимира Николова Чомпова
107
Секретар Николай Иванов Иванов
107
Член Борис Иванов Василев
107
Член Добринка Стойнова Панайотова
107
Член Жека Гочева Митева
107
Член Милена Тодорова Димитрова
107
Член Стефан Маринов Маринов
107
Член Стоян Илиев Кировски
108
Председател Гинка Костадинова Попова
108
Зам. председател Иванка Колева Шойлекова
108
Секретар Младен Русев Русев
108
Член Ваня Стоянова Иванова
108
Член Жулиета Пенева Добрева
108
Член Красимира Любомирова Пейчева
108
Член Милен Георгиев Радев
108
Член Силвия Стоянова Стоянова
108
Член Цонка Чанева Кънчева
109
Председател Боряна Росинова Иванова
109
Зам. председател Светлана Стоянова Стоянова
109
Секретар Петя Стойкова Кирчева
109
Член Азис Ибрямов Махмудов
109
Член Атанас Александров Генчев
109
Член Атанаска Николова Димова
109
Член Донка Стефанова Иванова
109
Член Мария Балева Комитова
109
Член Петър Николаев Врангалов
110
Председател Георги Андонов Георгиев
110
Зам. председател Нуртен Ибрямова Шукриева
110
Секретар Ангелина Николаева Врангалова
110
Член Али Дурмушев Алиев
110
Член Виолета Георгиева Калчева
110
Член Георги Савов Аврамов
110
Член Донка Иванова Колева
110
Член Иван Ненчев Жеков
110
Член Райна Маринова Минкова
111
Председател Маргарита Маринова Павлова
111
Зам. председател Танер Енверов Камберов
111
Секретар Мария Кондева Малева
111
Член Антон Веселинов Митев
111
Член Кънчо Русев Кънев
111
Член Маргарита Павлова Димитрова
111
Член Нурсел Мехмедова Караманова
111
Член Тошка Раинова Трифонова
111
Член Явор Добринов Николов
112
Председател Донка Неделчева Консулова-Васева
112
Зам. председател Кина Неделчева Иванова
112
Секретар Мима Николова Филипова
112
Член Димитър Стойков Шопов
112
Член Красимира Александрова Джукелова
112
Член Милена Красимирова Калева
112
Член Петър Георгиев Петров
112
Член Стойка Сеивова Стоянова
112
Член Орхан Ахмедов Османов
113
Председател Калина Вескова Кръстева
113
Зам. председател Радка Георгиева Минчева
113
Секретар Ангел Светлинов Йорданов
113
Член Атанас Георгиев Касабов
113
Член Владимир Демирев Атанасов
113
Член Димитър Ненов Шишманов
113
Член Михаил Василев Михайлов
113
Член Трифон Иванов Чепишев
113
Член Юлиян Мирославов Ангелов
114
Председател Ваньо Вичев Иванов
114
Зам. председател Милена Василава Ангелова
114
Секретар Дора Иванова Жечева
114
Член Анатолий Господинов Донев
114
Член Галина Ангелова Петрова
114
Член Георги Емилов Македонски
114
Член Наташа Николаева Тасева
114
Член Стефан Христов Симеонов
114
Член Христо Митков Казаков
115
Председател Маргарита Апостолова Александрова
115
Зам. председател Мария Митева Първанова
115
Секретар Николай Петров Бурнев
115
Член Васил Стоянов Асенов
115
Член Галя Атанасова Македонска
115
Член Катя Иванова Каравелова-Павлова
115
Член Кирил Николов Бушандров
115
Член Мария Тодорова Касабова
115
Член Митко Георгиев Митев
116
Председател Тяна Георгиева Величкова
116
Зам. председател Йоско Евгениев Кескинов
116
Секретар Гена Петрова Стоянова
116
Член Георги Николо Христов
116
Член Диана Димитрова Тодорова
116
Член Иванка Дянкова Колева
116
Член Сава Любомиров Джонев
116
Член Таня Христова Радева
116
Член Христо Асенов Друмев
117
Председател Динка Миндова Иванова
117
Зам. председател Мария Георгиева Бушандрова
117
Секретар Ваня Димитрова Карчева
117
Член Али Хасанов Алиев
117
Член Ася Панайотова Гагаузова
117
Член Недка Иванова Стоянова
117
Член Николай Василев Вълев
117
Член Стилян Жечев Янков
117
Член Теодора Йорданова Бохурова
118
Председател Алекси Асенов Данаилов
118
Зам. председател Петко Димитров Костов
118
Секретар Марияна Атанасова Неделчева
118
Член Борис Георгиев Русев
118
Член Жени Венелинова Атанасова
118
Член Иван Стефанов Асенов
118
Член Лили Димитрова Сивова
118
Член Петър Петров Бохуров
118
Член Стефан Иванов Недев
119
Председател Диана Димитрова Делчева
119
Зам. председател Наско Цанев Урумов
119
Секретар Али Асенов Алиев
119
Член Венцислава Димитрова Банова
119
Член Красимира Димитрова Илиева
119
Член Славянка Тодорова Иванова
119
Член Стефан Събев Тенев
119
Член Сунай Сашев Александров
119
Член Цвета Наскова Урумова
120
Председател Жечка Димитрова Гаджокова
120
Зам. председател Петко Димитров Гроздев
120
Секретар Теодор Вселинов Янков
120
Член Славка Железчева Дражева
120
Член Димитринка Иванова Димитрова
120
Член Живка Иванова Железчева
120
Член Илия Симеонов Йорданов
120
Член Стефка Георгиева Петрова
120
Член Янко Сашев Христов
121
Председател Соня Стойкова Молдуванова
121
Зам. председател Радка Николова Ралева
121
Секретар Пенка Иванова Кирова
121
Член Ася Христова Давидова
121
Член Васил Паскалев Попов
121
Член Галя Кръстева Драгнева
121
Член Митка Цвяткова Костичкова
121
Член Сали Дормуш Ахмед
121
Член Юлия Николова Вълчанова
122
Председател Елена Димитрова Кенарева
122
Зам. председател Жулиета Динкова Велева
122
Секретар Кремена Дошева Димова
122
Член Даниела Димитрова Томова
122
Член Маргарита Петрова Минчева
122
Член Милена Венелинова Пенева
122
Член Николинка Тодорова Йорданова
122
Член Тошко Николов Даракчиев
122
Член Юлиян Веселинов Михайлов
123
Председател Иванка Георгиева Друмева
123
Зам. председател Шукри Дормуш Ахмед
123
Секретар Светомир Георгиев Мъндев
123
Член Бахар Халитова Ахмедова
123
Член Донка Стоянова Иванова
123
Член Калинка Атанасова Тончева
123
Член Катя Янкова Попова
123
Член Петранка Петрова Йорданова
123
Член Силвия Маринова Баева
124
Председател Асен Петров Стоянов
124
Зам. председател Станка Танева Георгиева
124
Секретар Красимира Вълева Миндева
124
Член АхмедДурмуш Ахмед
124
Член Галина Колева Кафкова
124
Член Диньо Йоргов Калчев
124
Член Мария Апостолова Вангелова-Байнаше
124
Член Петинка Тодорова Станиславова
124
Член Янка Андонова Каракачанова
125
Председател Анелия Цветкова Енчева
125
Зам. председател Марийка Николова Анастасова
125
Секретар Стефан Вълев Белберски
125
Член Добрин Динев Добрев
125
Член Звезделина Веселинова Михайлова
125
Член Миглена Костадинова Димитрова
125
Член Минчо Савов Мавродиев
125
Член Нина Атанасова Божкова
125
Член Стефка Колева Иванова
126
Председател Кирилка Въндева Димова
126
Зам. председател Дина Драгиева Тончева
126
Секретар Веселин Панайотов Василев
126
Член Виолета Димитрова Ганева
126
Член Галина Жекова Петрова
126
Член Димитър Стефанов Димитров
126
Член Ивелина Атанасова Петкова
126
Член Юрий Йорданов Данев
126
Член Иванка Стоянова Константинова
127
Председател Красимир Стефанов Барутчиев
127
Зам. председател Атанаска Василева Брадева
127
Секретар Недялка Тодорова Топалова
127
Член Анна Николова Банова
127
Член ДавидЛевентов Караманлиев
127
Член Иван Стойков Стойков
127
Член Марияна Великова Колева
127
Член Михаил Николов Михалев
127
Член Съби Стефанов Петров
128
Председател Тенко Жечев Начев
128
Зам. председател Стоянка Иванчева Георгиева
128
Секретар Петя Веселинова Георгиева
128
Член Динко Мирославов Динков
128
Член Живко Тодоров Желязков
128
Член Иванка Василева Чернева
128
Член Марийка Тодорова Александрова
128
Член Петър Ангелов Петров
128
Член Ценка Николова Иванова
129
Председател Петранка Атанасова Динева
129
Зам. председател Илия Стайков Иванов
129
Секретар Мария Тодорова Таргова
129
Член Мирчо Василев Христов
129
Член Галин Грозчев Ганев
129
Член Жечко Господинов Жеков
129
Член Павлина Николова Ганева
130
Председател Борислав Василев Балев
130
Зам. председател Марко Христов Марков
130
Секретар Стефка Иванова Георгиева
130
Член Данка Алексиева Мухтарова
130
Член Живка Щилянова Кабакчиева
130
Член Пенка Срефанова Желешчева
130
Член Стефан Иванов Стефанов
131
Председател Ванина Симеонова Николова
131
Зам. председател Станислава Господинова Колева
131
Секретар Тюркян Салиева Даудова
131
Член Христо Георгиев Христов
131
Член Иван Куртев Иванов
131
Член Койка Иванова Миладинова
131
Член Милена Веселинова Кръстева
132
Председател Янка Димитрова Димитрова
132
Зам. председател Десислава Георгиева Кондева
132
Секретар Величка Ангелова Станчева
132
Член Димитър Панайотов Карарадев
132
Член Енчо Иванов Енчев
132
Член Пенка Савова Александрова
132
Член Стефан Христов Иванов
133
Председател Диана Петрова Драганова
133
Зам. председател Фатм. Ахмедова Мустафова
133
Секретар Георги Илиев Александров
133
Член Димитър Георгиев Събев
133
Член Бонка Стефанова Мутафова
133
Член Добри Данев Георгиев
133
Член Стоян Енчев Иванов
134
Председател Али Мехмедов Алиев
134
Зам. председател Исмаил Мустафов Исмаилов
134
Секретар Иванка Петрова тодорова
134
Член Милена Вълкова Тодорова
134
Член Пенка Иванова Лещова
134
Член Хайрула Юсуфов Кязимов
134
Член Хасан Ибриямов Салиев
135
Председател Господин Димитров Симеонов
135
Зам. председател Здравка Пенева Стамболова
135
Секретар Веселин Димитров Кръстев
135
Член Еленка Гавраилова Илиева
135
Член Кина Атанаосав Стефанова
135
Член Ралица Георгиева Николова
135
Член Ремзие Алиева Мехмедова
136
Председател Незиха Алидова Адемова
136
Зам. председател Маргарита Слав Захариева
136
Секретар Койчо Петров Камбуров
136
Член Николай Койчев Николов
136
Член Кристина Красимирова Камбурова
136
Член Емине Мехмедова Юсеинова
136
Член Марин Петков Тодоров
136
Член Наталия Тодорова Шишманова
136
Член Светла Николова Чакмакова
137
Председател Селвет Ибрямова Сейдосманова
137
Зам. председател Камелия Атанасова Петрова
137
секретар Осман Хюсмен Калленджи
137
член Фатм. Евдалова Хасанова
137
Член Нурдан Ибрямова Хюсеинова
137
Член Росица Кралева Тодорова
137
Член Стоянка Щилянова Тенева
137
Член Хасан Мехмедов Рашидов
137
Член Даринка Тончева Таргова
138
Председател Добрин Киров Добрев
138
Зам. председател Деяна Иванова Проданова
138
Секретар Ресм. Билялов Хюсеинов
138
Член Севим Ахмедова Мустанова
138
Член Адил Сабриев Абидов
138
Член Ваня Кътева Тенева-Великова
138
Член Изет Хюсеинов Мустанов
139
Председател Вълкана Тодорова Кушкиева
139
Зам. председател Красимир Михалев Койчев
139
Секретар Ренета Соколова Асенова
139
Член Адем Юсеинов Адемов
139
Член Бояна Петрова Данева
139
Член Георги Добринов Георгиев
139
Член Пламен Тодоров Петров
139
Член Стоян Христов Тенев
139
Член Щилиян Пейчев Щерев
140
Председател ЕрдинчИсов Илиязов
140
Зам. председател Костадин Георгиев Костов
140
Секретар Стоян Иванов Тодоров
140
Член Ана Иванова Кисьова
140
Член Байсе Арифова Вълева
140
Член Зафирка Мъндева Михалева
140
Член Иван Григоров Стефанов
140
Член Иван Йовчев Митев
140
Член Ивелина Манолова Георгиева
141
Председател Асен Асенов Илиев
141
Зам. председател Ирина Колева Грудева
141
Секретар Кина Добрева Иванова
141
Член Веска Василева Атанасова
141
Член Димитрина Христова Петрова
141
Член Йовка Йорданова Йорданова
141
Член Петър Стефанов Пенков
141
Член Радка Иванова Кънева
141
Член Руска Драганова Тенева
142
Председател Мария Димитрова Атанасова
142
Зам. председател Анастасия Христова Стефанова
142
Секретар Катя Койчева Танчева
142
Член Дияна Захариева Иванова
142
Член Стефан Радостинов Чавгов
142
Член Тодор Кръстев Тодоров
142
Член Янка Йорданова Йорданова
143
Председател Панайотка Христова Димитрова
143
Зам. председател Георги Янев Георгиев
143
Секретар Петър Димитров Пенев
143
Член Габриела Димитрова Димитрова
143
Член Иванка Димитрова Господинова
143
Член Ирина Янева Андонова
143
Член Мария Христова Димитрова
144
Председател Пенка Георгиева Куманова
144
Зам. председател Галина Михалева Бъчварова
144
Секретар Петранка Иванова Михалева
144
Член Дичка Костадинова Дичева
144
Член Илияна Русева Сярова
144
Член Милена Пейчева Маринова
144
Член Стела Георгиева Атанасова
144
Член Стоян Енчев Стоянов
145
Председател Наташа Георгиева Горнишка
145
Зам. председател Тянка Петрова Петкова
145
Секретар Милко Колев Костадинов
145
Член Ганка Михайлова Кушкиева
145
Член Йорданка Пендева Кирова
145
Член Петя Христова Георгиева
145
Член Славка Пейчева Сярова
145
Член Стойка Тодорова Георгиева
146
Председател Пламена Иванова Георгиева
146
Зам. председател Гани Йорданов Тодоров
146
Секретар Тянка Георгиева Цонева
146
Член Иван Петров Иванов
146
Член Ивелина Радева Иванова
146
Член Радост Петрова Маринова
146
Член Станчо Георгиев Станчев
146
Член Янка Петкова Вълева
147
Председател Николай Пенчев Пенчев
147
Зам. председател Надежда Миткова Содаджиева-Христов
147
Секретар Станка Николова Топалова Семерджие
147
Член Иванка Атанасова Стефанова
147
Член Мария Василева Граменова
147
Член Михаил Христов Илиев
147
Член Радка Георгиева Йорданова
147
Член Слав Добрев Василев
148
Председател Методи Александров Попов
148
Зам. председател Ради Иванов Иванов
148
Секретар Петя Петрова Стоянова
148
Член Добри Димитров Дочев
148
Член Николай желев Желев
148
Член Петка Колева Христова
148
Член Рулим Николов Чолаков
149
Председател Ганка Велкова Манева
149
Зам. председател Пенка Донева Антова
149
Секретар Стоилка Йовчева Даракчиева
149
Член Недялка Рандева Гидикова
149
Член Радостина Донева Желева
149
Член  
149
Член  
150
Председател Росен Димитров Петков
150
Зам. председател Теменуга Желязкова Добрева
150
Секретар Агора Атанасова Балездрова
150
Член Антония Христова Колева
150
Член Величка Михайлова Добрева
150
Член Марийка Димитрова Младенов
150
Член Никола Тодоров Даракчиев
151
Председател Иван Великов Георгиев
151
Зам. председател Динка Тончева Иванова
151
Секретар Деяна Петкова Михова
151
Член Йордан Манчев Йорданов
151
Член Никола Костов Попов
151
Член Пенка Ангелова Стоянова
151
Член Слав Панайотов Славов
151
Член Снежа Добрева Стоянова
151
Член Стефка Райкова Петрова
152
Председател Киро Димитров Киров
152
Зам. председател Марин Иванов Чолаков
152
Секретар Станка Радева Пъшкова
152
Член Цветанка Стоянова Узунова- Кавалджи
152
Член Желязка Митева Гинчева
152
Член Ивана Паскалева Димитрова
152
Член Мария Василева Иванова
152
Член Пенка Димитрова Русева
152
Член Тодор Димитров Тодоров
153
Председател Маринета Кирова Кирова
153
Зам. председател Йорданка Великова Кирова
153
Секретар Марияна Николова Янчева
153
Член Анка Ангелова Султанова
153
Член Павел Славов Иванов
153
Член Пламен Георгиев Русев
153
Член Стоянка Митева Йовова
154
Председател Веселин Георгиев Иванов
154
Зам. председател Васил Славов Славов
154
Секретар Иванка Георгиева Петрова
154
Член Росица Йоргова Матева
154
Член Веселина Иванова Миланова
154
Член Ивелина Петкова Иванова
154
Член Славяна Георгиева Пенева
155
Председател Василка Митева Димитрова
155
Зам. председател Радка Борисова Тодорова
155
Секретар Стефан Тонев Ганчев
155
Член Димитър Илчев Димитров
155
Член Анка Иванова Георгиева
155
Член Кинка Кънева Димитрова
155
Член Петко Димитров Петков
156
Председател Антоанета Петкова Колева
156
Зам. председател Младен Русев Кинчев
156
Секретар Андриана Костова Михалева
156
Член  Господинова Станчева
156
Член Вангела Жебязкова Стоянова
156
Член Румяна Василева Ненчева
156
Член Славчо Белчев Белчев
157
Председател Флоринка Димитрова Даракчиева
157
Зам. председател Павли Иванов Димитров
157
Секретар Дора Велева Стоянова
157
Член Мария Росенова Михайлова
157
Член Антон Маринов Господинов
157
Член Вълкана Иванова Маринова
157
Член Нико Великов Георгиев
158
Председател Росица Стоянова Вълкова
158
Зам. председател Петко Костадинов Петков
158
Секретар Радостинка Иванова Мутафчиева
158
Член Александър Маринов Любенов
158
Член Йорданка Александрова Шатърова
158
Член Пенка Миткова Кунева
158
Член Недялка Атанасова Демирева
159
Председател Андриана Василева Петрова
159
Зам. председател Пенка Иванова Петрова
159
Секретар Димитър Великов Стоянов
159
Член Кольо Стоянов Колев
159
Член Марин Георгиев Маринов
159
Член Недка Атанасова Николова
159
Член Стефка Георгиева Митева
160
Председател Димитър Ангелов Божилов
160
Зам. председател Нина Манолова СТоянова
160
Секретар Йовка Аврамова Щилянова
160
Член Евгений Костадинов Костадинов
160
Член Здравка Маринова Стоева
160
Член Ивелина Денева Петрова
160
Член Руска Митева Илиева
160
Член Събина Стоойчева Славова
160
Член Атанас Костов Големецов
161
Председател Нина Колева Карагьозова
161
Зам. председател Славяна Тодорова Събева
161
Секретар Красимир Стоянов Гурков
161
Член Величка Тодорова Геренова
161
Член Денчо Михалев Стойнов
161
Член Недялко Георгиев Недялков
161
Член Шенгюл Сабриева Иванова
162
Председател Надя Тодорова Недева
162
Зам. председател Красимир Петков Йорданов
162
Секретар Полина Николова Славова
162
Член Иван Георгиев Фарашев
162
Член Виолета Симеонова Щилянова
162
Член Ганчо Йорданов Ганев
162
Член Георги Христов Петров
162
Член Мариана Иванова Данева
162
Член Недка Василева Маринова
163
Председател Екатерина Димитрова Александрова
163
Зам. председател Мариана Куртева Ганева
163
Секретар Веселин Димитров Димитров
163
Член Величка Данчева Начева
163
Член Дони Димитров Шопов
163
Член Елена Желязкова Хисапчиева
163
Член Христо Динков Андонов
164
Председател Стефка Иванова Попова
164
Зам. председател Тодорка Стефанова Петрова
164
Секретар Цветомира Пламенова Цонева
164
Член Димитър Стоянов Димитров
164
Член Екатерина Димитрова Куршумова
164
Член Живка Илиева Атанасова
164
Член Христо Иванов Попов
165
Председател Елена Георгиева Папалезова
165
Зам. председател Ваня Георгиева Иванова
165
Секретар Валентин Стефанов Вълков
165
Член Ваня Петрова Атанасова
165
Член Денка Колева Дончева
165
Член Димитър Филипов Малев
165
Член Добри Стефанов Добрев
165
Член Марияна Динкова Мишева
165
Член Радка Стоянова Георгиева
166
Председател Виолета Игнатова Георгиева
166
Зам. председател Милена Радостинова Георгиева
166
Секретар Иванка Радева Симеонова
166
Член Ваня Денчева Николаева
166
Член Елена Василева Дончева
166
Член Лъчезар Михов Ненков
166
Член Мима Недялкова Щилянова
166
Член Петър Господинов Червенков
166
Член Стоян Валентинов Георгиев
167
Председател Ваня Василева Кинчева
167
Зам. председател Стоянка Михайлова Митева
167
Секретар Атанас Георгиев Иванов
167
Член Антоанета Георгиева Иванова
167
Член Добринка Стянова Недкова
167
Член Живка Дянкова Недева
167
Член Зорница Стоянова Иванова
167
Член Радост Ангелова Асенова
167
Член Митко Йорданов Милков
168
Председател Коста Петров Костадинов
168
Зам. председател Иванка Иванова Димитрова
168
Секретар Даниела Петрова Костадинова
168
Член Аксиния Василева Йорданова
168
Член Борислава Георгиева Георгиева
168
Член Донка Йовчева Митева
168
Член Кънчо Симеонов Андреев
168
Член Мария Георгиева Куртева
168
Член Руска Андонова Петрова
169
Председател Кольо Стоянов Колев
169
Зам. председател Каменка Йорданова Тенева
169
Секретар Кязим Алиев Кязимов
169
Член Веселина Колева Стефанова
169
Член Динко Демирев Костадинов
169
Член Иван Георгиев Илиев
169
Член Йорданка Иванова Тодорова
169
Член Мария Маринова Иванова
169
Член Соня Георгиева Георгиева
170
Председател Стефан Христов Кокалов
170
Зам. председател Веселина Стратева Жекова
170
Секретар Надка Райчева Йосифова
170
Член Атанас Иванов Пейчев
170
Член Веселин Стоянов Тодоров
170
Член Деян Желев Нанов
170
Член Димитринка Митева Колева
170
Член Енчо Илиев Георгиев
170
Член Стойка Колева Кирова
171
Председател Събка Ванева Илиева
171
Зам. председател Стоилка Симеонова Войникова
171
Секретар Ваня Георгиева Недева
171
Член Ваня Николова Динева
171
Член Галя Иванова Кънева
171
Член Даниела Георгиева Стоянова
171
Член Димитрина Славова Беговска
171
Член Йорданка Димитрова Кънева
171
Член Марияна Стефанова Димитрова
172
Председател Донка Проданова Андонова
172
Зам. председател Атанас Георгиев Беговски
172
Секретар Стоянка Симеонова Стоянова
172
Член Йорданка Петрова Арнаудова
172
Член Марийка Тодорова Димитрова
172
Член Мария Маринова Стоянова
172
Член Мария Митева Димитрова
172
Член Стойка Павлова Маринова
172
Член Теодора Славова Маринова
173
Председател Нина Добрева Панайотова
173
Зам. председател Христо Стоянов Христов
173
Секретар Димитринка Радева Трайкова
173
Член Светлана Димтрова Андонова
173
Член Маргарита Иванова Минчева
173
Член Надежда Славчева Димитрова
173
Член Светла Тихомирова Динева
173
Член Стойка Тодорова Андонова
173
Член Христина Петрова Попова
174
Председател Андон Петров Андонов
174
Зам. председател Милена Димитрова Танева
174
Секретар Събка Стоянова Златкина
174
Член Ваня Колева Иванова
174
Член Минка Панайотова Колева
174
Член Николай Вълев Илиев
174
Член Николай Иванов Драганов
174
Член Славчо Господинов Славов
174
Член Тодорка Кръстева Кабранова
175
Председател Нели Димитрова Костова
175
Зам. председател Мария Радева Железчева
175
Секретар Вълчо Куртев Тенев
175
Член Желязка Христова Димитрова
175
Член Бонка Петкова Василева
175
Член Васил Вичев Василев
175
Член Еленка Славова Пенева
175
Член Кера Кондева Дойчева
175
Член Руси Дамянов Радев
176
Председател Митко Иванов Палушев
176
Зам. председател София Михайлова Радева
176
Секретар Ганка Колева Тодорова
176
Член Еленка Георгиева Христова
176
Член Живка Иванова Иванова
176
Член Михаил Русев Радев
176
Член Николай Динев Калчев
176
Член Тодорка Стамова Нейкова
176
Член Христо Петров Чобанов
177
Председател Жечка Начева Митева
177
Зам. председател Георги Цветанов Стоянов
177
Секретар Стоянка Иванова Дамянова
177
Член Иван Кънев Тенчев
177
Член Митка Желязкова Тенева
177
Член Стоянка Захариева Черкезова
177
Член Таня Руменова Дамянова
178
Председател Диана Иванова Маркова
178
Зам. председател Марин Чанков Йорданов
178
Секретар Маргарита Стефанова Гуркова
178
Член Станка Русева Карастоянова
178
Член Стефан Дамянов Андреев
178
Член Стойчо Ангелов Стойчев
179
Председател Иван Стоянов Йорданов
179
Зам. председател Катя Георгиева Тенева
179
Секретар Димитър Илиев Димитров
179
Член Донка Недялкова Марева
179
Член Кирил Любенов Чакалов
179
Член Марийка Щилянова Йорданова
179
Член Милена Кръстева Тенева
179
Член Пенка Иванова Йорданова
179
Член Стоян Симеонов Симеонов
180
Председател Неделчо Иванов Христов
180
Зам. председател Мария Димитрова Дачева
180
секретар Гергана Йонкова Динева
180
Член Величка Иванова Атанасова
180
Член Мария Райнова Петрова
180
Член Марияна Вълева Стоянова
180
Член Теодора Христова Стоянова
181
Председател Донка Железчева Кабаджова
181
Зам. председател Събка Райнова Андреева
181
Секретар Анета Тонева Стоянова
181
Член Елена Петрова Григорова
181
Член Йордан Пенев Георгиев
181
Член Калинка Парушева Рашева
181
Член Костадин Аврамов Щрангов
182
Председател Димитър Пенев Митев
182
Зам. председател Илия Кръстев Кръстев
182
Секретар Йорданка Неделчева Иванова
182
Член Костадин Недков Костадинов
182
Член Сийка Стойнова Вичева
182
Член Евгени Вичев Тенев
182
Член Пеньо Железчев Койчев
183
Председател Михаил Петков Петков
183
Зам. председател Иван Георгиев Кожев
183
Секретар Нина Димитрова Драгоманска
183
Член Албена Стоянова Манойлова
183
Член Галина Петкова Петкова
183
Член Даниел Тодоров Маргинов
183
Член Димка Колева Кънева
Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 09.10.2011 г. webmaster