КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Предварители обявления до 14.04.2016 г.
Предварително обявление - "Доставка на транспортни средства за звена на бюджетна издръжка към Община Сливен"
[ Дата на публикуване - 26.02.2014 г., 17:28:45 ч. ]


Съобщение за публикуване на Предварително обявление на Профил на купувача - "Доставка на транспортни средства за звена на бюджетна издръжка към Община Сливен"
[ Дата на публикуване - 26.02.2014 г., 17:28:58 ч. ]

Предварително обявление - "Извършване на дезакаризация на тревни площи, дезинсекция, канална и подова дератизация на заведения на бюджетна издръжка и населени места в Община Сливен"
[ Дата на публикуване - 26.02.2014 г., 18:40:17 ч. ]


Съобщение за публикуване на Предварително обявление на Профил на купувача - "Извършване на дезакаризация на тревни площи, дезинсекция, канална и подова дератизация на заведения на бюджетна издръжка и населени места в Община Сливен"
[ Дата на публикуване - 26.02.2014 г., 18:40:32 ч. ]

Предварително обявление - "Доставка на перилни, почистващи, хигиенни и дезинфекциозни препарати и материали за нуждите на Община Сливен и структурните й звена"; "Доставка на работно облекло за нуждите на служителите на Община Сливен и структурните й звена"; "Доставка на оборудване и обзавеждане за кухните в детските градини, детски ясли, детска млечна кухня и заведенията за социални услуги, на територията на Община Сливен"
[ Дата на публикуване - 26.02.2014 г., 18:45:44 ч. ]


Съобщение за публикуване на Предварително обявление на Профил на купувача - "Доставка на перилни, почистващи, хигиенни и дезинфекциозни препарати и материали за нуждите на Община Сливен и структурните й звена"; "Доставка на работно облекло за нуждите на служителите на Община Сливен и структурните й звена"; "Доставка на оборудване и обзавеждане за кухните в детските градини, детски ясли, детска млечна кухня и заведенията за социални услуги, на територията на Община Сливен"
[ Дата на публикуване - 26.02.2014 г., 18:46:12 ч. ]

Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 27.05.2016 г. webmaster