КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » Местно самоуправление » Преброяване на населението – Община Сливен
 
Преброяване на населението – Община Сливен


Интернет страница на НСИ - Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България 2011

Заповед № РД 07-777/25.10.2010


Заявление


Автобиография в изисквания формат


Списъци с имената на лицата одобрени за преброители, контрольори и резерви


Общинска преброителна комисия Сливен съобщава, че материалите на утвърдените преброители и контрольори ще се раздават на 31.01.2011 г. в 501 зала на Териториално статистическо бюро /сградата на Изчислителния център до тържище Болярка/


Общинската преброителна комисия Ви известява за следното:


От 10 до 28 февруари, за улеснение на контрольорите при контактуване с преброителите от съответния контролен район, Община Сливен осигурява...


Как да се броим по интернет


Указание за приемане на преброителните материали и образци ПНЖ 2 и ПНЖ 3


Инструкция за контрол за достоверността и пълнотата на данните, събирани по време на преброяването на населението и жилищния фонд 2011 г. (за периода от 10 до 28 февруари 2011 г.)


Указания за събиране и отчитане на кодове от електронно преброени лица


Ново:

[Дата на публикуване - 28 февруари 2011]


График за приемане на преброителна документация


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 28.02.2011 г. webmaster