КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Публично състезание
8-00118-2017-014 - Избор на изпълнител на СМР за обект: „Отваряне на ул. „Г. С. Раковски”, гр.Сливен”

Дата на публикуване: 20.06.2017 г., 17:30:11 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-0014


8-00118-2017-011 - Одит на проект "Подобряване на градската среда на Сливен"

Дата на публикуване: 04.05.2017 г., 16:50:44 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-0011
8-00118-2017-010 - Одит на проект "Интегриран градски транспорт, гр. Сливен"

Дата на публикуване: 03.05.2017 г., 17:09:01 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-0010
8-00118-2017-009 - Строителен надзор на проект "Подобряване на градската среда на Сливен"

Дата на публикуване: 11.04.2017 г., 18:31:07 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-00098-00118-2016-001 - Доставка на газьол за промишлени и комунални цели

Дата на публикуване: 28.09.2016 г., 16:56:27 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2016-0009
Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 27.02.2019 г. webmaster