КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Открита процедура до 14.04.2016 г.
1-00118-2016-004 - Основен ремонт на сградата на читалище „Д-р Петър Берон”, с. Тополчане, Община Сливен

Дата на публикуване: 12.04.2016 г., 14:40:16 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2016-00061-00118-2016-002 - Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект по ОП "Околна среда" 2014 - 2020

Дата на публикуване: 24.03.2016 г., 17:15:19 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2016-00041-00118-2015-004 - Изработване на проект на Общ устройствен план на Община Сливен

Дата на публикуване: 14.08.2015 г., 14:10:11 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2015-0015
Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 10.10.2016 г. webmaster