КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Обща информация


Официално наименование Община Сливен
Булстат 000590654
Адрес бул. "Цар Освободител" № 1
Град Сливен
Пощенски код 8800
Държава България
Лице за контакт Стефан Радев – Кмет на Община Сливен
Валя Радева – Секретар на Община Сливен
инж. Гинка Тужарова – Началник отдел "Обществени поръчки"
Телефон 044/ 611106
044/ 611215
044/ 611127
Факс 044/ 662350
Електронна поща kmet@sliven.bg;
vradeva@sliven.bg;
g_tujarova@abv.bg
Адрес на възложителя (URL) www.sliven.bg
Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 23.12.2015 г. webmaster