КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » Общински дейности » Образование
 
Образование
ПРОТОКОЛ № 4 от заседание на Комисията по стипендиите /29.05.2018 г./
[ Дата на публикуване - 08 юни 2018 година, размер - 170 KB ]


ПРОТОКОЛ № 1 относно отпускане на годишни стипендии на деца и младежи с изявени дарби от община Сливен за 2018 година.
[ Дата на публикуване - 13 март 2018 година, размер - 100 KB ]


ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2016 г., приета с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68 на МС от 31.03.2016 г.
[ Дата на публикуване - 12 април 2016 година, размер - 810 KB ]

Учебни заведения


Детски градини


Професионално обучение, курсове

За документа, който е в PDF формат - ако Ви трябва Acrobat Reader:  
Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 08.06.2018 г. webmaster