КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Неправителствени организации
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ - ОБЩИНА СЛИВЕН


НПО КАТАЛОГ [ 170 KB ]ФОРМА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПИСМО ЗА ПОДКРЕПА [ 51 KB ]АНКЕТА ЗА НПО КАТАЛОГ

1. Име на организацията
2. Вид на организацията
3. Адресна регистрация 
       Пощенски код
       Държава
       Област
       Град
       Квартал/Улица №
4. Телефон/ Факс
5. E-mail
6. Интернет страница
7. Изпълнителен директор (Управител)
8. Председател на УС (Настоятелство)
9. Брой служители
10. В коя от следните сфери на дейност работи организацията Ви (може да посочите повече от една, като задържите натиснат клавиша Ctrl)?
11. Географски обхват на дейността (може да посочите повече от една, като задържите натиснат клавиша Ctrl)
12. Участие в проекти
  
  
 
   
Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 09.08.2012 г. webmaster