КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » Кмет » Кмет на община Сливен » Заповеди на кмета
 
Заповеди на кмета


Заповеди на кмета - архив

ЗАПОВЕД № РД-15-2526 гр. Сливен от 03.10.2018 г. във връзка с постъпила в Община Сливен молба с вх. № 9400–19230/13.09.2018 г.
[Дата на публикуване - 03 октомври 2018 г., размер на файла - 166 KB]


ЗАПОВЕД № РД-15-2435 гр. Сливен от 21.09.2018 г. във връзка с постъпила в Община Сливен молба с вх. № 9400–16195/07.08.2018 г.
[Дата на публикуване - 21 септември 2018 г., размер на файла - 121 KB]


Заповед № РД-15-2133 гр. Сливен от 03.08.2018 г. във връзка с постъпила в Община Сливен молба с вх. № 9400–15684/31.07.2018г.
[Дата на публикуване - 03 август 2018 г., размер на файла - 120 KB]


Заповед № РД-15-1598 гр. Сливен от 21.05.2018 г. във връзка с постъпила в Община Сливен молба с вх. №9400-10272/18.05.2018г.
[Дата на публикуване - 23 май 2018 г., размер на файла - 452 KB]


Заповед № РД-15-1407 гр. Сливен от 10.05.2018 г. във връзка с постъпило в Община Сливен писмо от Дирекция "Координация и административно обслужване" - МВР
[Дата на публикуване - 10 май 2018 г., размер на файла - 3 165 KB]


Заповед № РД-15-2038 гр. Сливен от 22.08.2017 г. относно прекратяване категорията на Обект: Почивна станция "Бялата мечка"
[Дата на публикуване - 23 август 2017 г., размер на файла - 64 KB]


Заповед № РД-15-1321 гр. Сливен от 26.06.2017 г. във връзка с постъпилите сигнали в Общинска администрация - Сливен
[Дата на публикуване - 27 юни 2017 г., размер на файла - 2 151 KB]


Заповед № РД-15-855 гр. Сливен от 09.06.2017 г. относно заличаване адресните регистрации по настоящ адрес на лицата по списък, които към настоящия момент не са настанени в студентското общежитие на ТУ - София, "Факултет и Колеж - Сливен"
[Дата на публикуване - 16 юни 2017 г., размер на файла - 45 KB]


Заповед № РД-15-722 гр. Сливен от 25.05.2017 г. Във връзка с писмо ЖИ 9436/16.02.2017 г на ДП"Национална компания железопътна инфраструктура"гр.София до Областен управител на Област Сливен, относно нарушаване нормативната уредба ...
[Дата на публикуване - 25 май 2017 г., размер на файла - 1 069 KB]


Заповед № РД-15-499 гр. Сливен от 05.04.2017 г. на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 99б от Закона за гражданската регистрация, във връзка с постъпил сигнал в Общинска администрация - Сливен
[Дата на публикуване - 05 април 2017 г., размер на файла - 455 KB]


Заповед № РД-15-464 гр. Сливен от 28.03.2017 г. по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за заплащане на полски пътища и канали
[Дата на публикуване - 28 март 2017 г., размер на файла - 315 KB]


Заповед № РД-15-310 гр. Сливен от 02.03.2017 г. относно пашата на селскостопански животни в държавна и общинска собственост
[Дата на публикуване - 02 март 2017 г., размер на файла - 2 629 KB]


Заповед № РД-15-309 гр. Сливен от 02.03.2017 г. относно пашата на селскостопански животни в държавна и общинска собственост
[Дата на публикуване - 02 март 2017 г., размер на файла - 2 628 KB]


Заповед № РД-15-294 гр. Сливен от 24.02.2017 г. във връзка с настъпващия православен празник "Сирни Заговезни" на основание чл.44(2) от ЗМСМА във връзка с чл.12, ал. 3, т.1 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Сливен
[Дата на публикуване - 24 февруари 2017 г., размер на файла - 976 KB]


Заповед на кмета № РД–15-710 гр. Сливен от 20.05.2016 г. за забрана върху брането на липов цвят
[Дата на публикуване - 20 май 2016 г., размер на файла - 55 KB]


Заповед РД-15-433/22.03.2016 г. относно определяне на наемна цена на имотите - полски пътища и канали, включени в масивите за ползване на земеделски земи за стопанската 2015-2016 г.
[Дата на публикуване - 23 март 2016 г., размер на файла - 921 KB]


Приложение 1
[Дата на публикуване - 23 март 2016 г., размер на файла - 1 419 KB]


Заповед РД-15-334/11.03.2016 г. относно назначаване на комисия
[Дата на публикуване - 14 март 2016 г., размер на файла - 102 KB]


Заповед № РД-15-332 гр. Сливен от 11.03.2016 г. относно отмяна на Заповеди № РД-15-1611/04.09.2014 г. и № РД-15-2165/21.11.2014 г. на кмета на Община Сливен
[Дата на публикуване - 12 март 2016 г., размер на файла - 608 KB]


Заповед № РД-15-333 гр. Сливен от 11.03.2016 г. във връзка с настъпващия правословен празник "Сирни Заговезни" на основание чл.44(2) от ЗМСМА във връзка с чл.35 т.11 и т.29 от НОРТОС
[Дата на публикуване - 11 март 2016 г., размер на файла - 38 KB]


Заповед № РД-15-289 гр. Сливен от 29.02.2016 г. относно пашата на селскостопански животни в държавна и общинска собственост
[Дата на публикуване - 29 февруари 2016 г., размер на файла - 2 MB]


Заповед № РД-15-290 гр. Сливен от 29.02.2016 г. относно пашата на селскостопански животни в държавна и общинска собственост
[Дата на публикуване - 29 февруари 2016 г., размер на файла - 320 KB]ЗАПОВЕДИ - ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА


Заповед № РД-15-580 гр. Сливен от 02.04.2018 г.
[Дата на публикуване - 02 април 2018 г., размер на файла - 1 733 KB]


Заповед № РД-15-578 гр. Сливен от 30.03.2018 г.
[Дата на публикуване - 30 март 2018 г., размер на файла - 481 KB]


Заповед № РД-15-240 гр. Сливен от 08.02.2018 г.
[Дата на публикуване - 09 март 2018 г., размер на файла - 2 951 KB]


Заповед № РД-15-239 гр. Сливен от 08.02.2018 г.
[Дата на публикуване - 09 март 2018 г., размер на файла - 887 KB]


Заповед № РД-15-2273 гр. Сливен от 28.09.2017 г.
[Дата на публикуване - 30 октомври 2017 г., размер на файла - 166 KB]


Заповед № РД-15-1682 гр. Сливен от 31.07.2017 г.
[Дата на публикуване - 23 август 2017 г., размер на файла - 758 KB]


Заповед № РД-15-894 гр. Сливен от 30.06.2016 г.
[Дата на публикуване - 31 август 2016 г., размер на файла - 235 KB]


Заповед № РД-15-895 гр. Сливен от 30.06.2016 г.
[Дата на публикуване - 30 август 2016 г., размер на файла - 215 KB]


Заповед № РД-15-659 гр. Сливен от 10.05.2016 г.
[Дата на публикуване - 11 май 2016 г., размер на файла - 1 526 KB]


Заповед № РД-15-260 гр. Сливен от 26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 06 април 2016 г., размер на файла - 101 KB]


Заповед № РД-15-277 гр. Сливен от 26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 април 2016 г., размер на файла - 2 686 KB]


Заповед № РД-15-46 гр. Сливен от 13.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 01 март 2016 г., размер на файла - 67 KB]ЗАПОВЕДИ - ОБЩИНСКИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ


Заповед № РД-15-2622 гр. Сливен от 16.10.2018 г.
[Дата на публикуване - 16.10.2018 г.]


Заповед № РД-15-1220 гр. Сливен от 04.05.2018 г.
[Дата на публикуване - 04.05.2018 г.]


Заповед № РД-15-729 гр. Сливен от 24.04.2018 г.
[Дата на публикуване - 25.04.2018 г.]


Заповед № РД-15-790 гр. Сливен от 05.06.2017 г.
[Дата на публикуване - 06.06.2017 г.]


Заповед № РД-15-789 гр. Сливен от 05.06.2017 г.
[Дата на публикуване - 06.06.2017 г.]


Заповед № РД-15-685 гр. Сливен от 16.05.2017 г.
[Дата на публикуване - 17.05.2017 г.]


Заповед № РД-15-1651 гр. Сливен от 05.12.2016 г.
[Дата на публикуване - 06.12.2016 г.]


Заповед № РД-15-893 гр. Сливен от 30.06.2016 г.
[Дата на публикуване - 30.06.2016 г.]


Заповед № РД-15-26 гр. Сливен от 11.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 11.01.2016 г.]


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 16.10.2018 г. webmaster