КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » Общински дейности » Култура » Културни институти
 
Културни институтиКУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ


ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР "СТЕФАН КИРОВ"

Водещ театрален институт в региона и страната. Създаден през 1918 година към народно читалище "Зора". От 1987 година има собствена модерна сграда на площад "Хаджи Димитър" с обща площ 1400 кв.м., с две зрителни зали - голяма /500 места/ и камерна /100 места/, които дават възможност за разнообразни форми на дейност - конференции, концерти, фестивали, срещи и др.


Адрес: площад "Хаджи Димитър" 4

Телефони: 044/62 30 08; 62 41 81

E-mail: dtsliven@abv.bg

Website: www.theatresliven.com


ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР

Създаден като самодеен състав през 1960 година към народно читалище "Зора". В началото на 1971 година придобива статут на професионален театрален институт. От 1989 година е настанен в съвременна база със зрителна зала с 200 места. Реализира свои представления на открито, в детските градини, в селищата на общината, в региона и страната. От 2009 година театърът е инициатор и организатор на фестивалът на изкуствата „Магията на вятъра”.


Адрес: булевард "Цар Освободител" 24

Телефони: 044/62 27 18; 62 51 86

Website: puppets-sliven.eu/


РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "САВА ДОБРОПЛОДНИ"

Създадена е през 1955 година. От 1995 година става депозитна за учебната, научно-популярната, детската литература. По силата на ПМС 153/28.07.2000 година получава статут на регионална библиотека - основен културен и научно-информационен център, осъществяващ дейността си на територията на Сливенска и Ямболска области. Притежава уникален многоотраслов фонд, наброяващ над 265 000 библиотечни единици. Особено ценен е старопечатния фонд от книги, публикувани в периода 1806-1878 година. Библиотеката е архив на местния печат и център на справочно-библиографската и информационна дейност и на библиографията на родния край, регионален център за междубиблиотечно обслужване, както и методически и координационен център на всички видове библиотеки на територията на двете области. През 1995 година с финансовата подкрепа на Британския съвет е открит Център в помощ на обучението по английски език. От 1999 година функционира и електронна читалня с Интернет достъп. Чрез свободния достъп до Internet и новите информационни технологии библиотеката вече е пространство на свободния диалог, тя е част от информационното общество без граници. От 1999 година е инициатор и основен организатор на единствения в страната Фестивал на детската книга. За принос в представянето и популяризирането на българската книга, библиотеката е носител на престижни национални и международни награди. Поддържа международни контакти с редица библиотеки и културни институции в Европа, САЩ и Канада, работи в сътрудничество с посолства, културно-информационни центрове и много донорски организации от редица страни.


Адрес: улица "Никола Карев" 1

Телефон: 044/62 24 41; 62 24 52

E-mail: rpetrova@iradeum.com

            reglibsliven@iradeum.com

Web-site: reglibsliven.iradeum.com


РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

Началото на днешния музей е поставено с музейна сбирка към народно читалище "Зора" през 1913 година. От 1946 година става самостоятелен институт. Във фондовете му се съхраняват над 80000 музейни експоната /археология, праистория, античност, средновековна етнография, Възраждане, нова и най-нова история/. Освен експозицията в основната сграда, интерес представляват Къща-музей на сливенския бит от 19 век, Къща-музей "Добри Чинтулов", Къща-музей "Хаджи Димитър", останките от късноантичната и средновековна крепост "Туида" в местността "Хисарлъка" край Сливен.


Адрес: булевард "Цар Освободител" 18

Телефони: 044/62 24 95; 62 24 94

E-mail: museum_sl@hit.bg

Website: www.museum.sliven.net


Къща-музей на сливенския бит от 19 век
Построена е през 1813 година. Намира се в една от най-старите сливенски махали и е сред най-ценните паметници на културата в града, обявена за национален паметник на културата. Украсена е богато с дърворезба по чардаците, колоните, таваните и долапите.

Адрес: улица "Симеон Табаков" 5
Телефон: 044/66 31 49


Къща-музей "Хаджи Димитър"
Паметник на културата от национално значение. Строена в края на 18 и началото на 19 век. Родна къща на легендарния сливенски войвода Хаджи Димитър.

Адрес: улица "Асенова" 2
Телефон: 044/62 24 96


Музейна сбирка "Добри Чинтулов"

Адрес: улица "Места" 5

Телефон: 044/62 51 98


НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЯ

Филиал на Националния политехнически музей - София. Първият специализиран музей от индустриален тип в България. Създаден през 1984 година. От 1988 година е член на Европейската текстилна мрежа със седалище в Хановер, Германия. Разполага със самостоятелна сграда с обща експозиционна площ 550 кв. м. с три основни отдела - ръчно текстилно производство, текстилни занаяти, фабрично-машинно производство. Има 18 динамизирани нива, където се извършват демонстрации. Всички експонати в музея са действащи.


Адрес: площад "Стоил войвода" 3

Телефони: 044/62 67 59; 62 40 06


ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ "ДИМИТЪР ДОБРОВИЧ"

Художествена галерия "Димитър Добрович" води началото си от художествена сбирка дарения към читалище "Зора" /1905 година/. Самостоятелен културен институт е от 1965 година. Притежава една от най-богатите колекции в страната с над 6000 творби с живопис, графика, скулптура, приложно изкуство, икони, гравюри, църковна утвар от периода 17-20 век. В галерията са обособени 3 отдела - "Християнско изкуство - 17-19 век"; "Съвременно българско изкуство 19-21 век" и "Чуждестранно изкуство".
Художествена галерия "Димитър Добрович" има три представителни обекта, в които са разкрити постоянни експозиции.


Адрес: булевард "Цар Освободител" 13

Телефони: 044/62 20 83; 62 53 42

E-mail: galery_sliven@abv.bg

Постоянна експозиция "Християнско изкуство"

Website: www.art-gallery.sliven.net/


Къща "Миркович"
Постоянна експозиция на Старият Сливен.

Адрес: улица "Миркович" 10
Телефон: 044/62 27 96


Постоянна експозиция "Чуждестранно изкуство"
В нея е разкрита експозиция "Западно-европейска графика 19-20 век"- дарение на професор Богомил Райнов и "Японски гравюри - 18-19 век".

Адрес: булевард "Цар Освободител" 13
Телефон: 044/62 20 83


Зала "Сирак Скитник"
Експозиция "Съвременно българско изкуство"

Адрес: булевард "Цар Симеон" 2
Телефон: 044/62 13 42; 62 53 42


Освен постоянните си експозиции, галерията урежда ретроспективни, колективни и авторски изложби, за които е предвидена експозиционна площ 350 кв.м.


СИМФОНИЧЕН ОРКЕСТЪР - СЛИВЕН

Основан е през 1933 година към народно читалище "Зора". От 1969 година оркестъра е изцяло професионален. В репертоара на оркестъра наред с непреходните образци на музикалната предкласика и класика, звучат произведения от всички стилове и епохи и от съвременни български и чуждестранни композитори. С успех е гостувал в Германия, Австрия, Швейцария, Дания, Италия, Испания, Гърция. От 2000 година оркестъра успешно реализира програма от образователни концерти, съобразена с обучението по музика в училище.


Адрес: булевард "Хаджи Димитър" 6

Телефон: 044/66 32 28

E-mail: ddiakova@mail.bg

Website: orchestra.sliven.net


АНСАМБЪЛ ЗА НАРОДНИ ПЕСНИ И ТАНЦИ - СЛИВЕН

Ансамбъл за народни песни и танци "Сливен" е създаден през 1959 г. в град Сливен за издирване и творческо пресъздаване на българския фолклор, за претворяване на сцената и в ефир красотата на автентичните фолклорни образци, както и създаване на произведения на фолклорна основа с участието на съвременни творци – композитори, хореографи, музиканти, художници, поети. През 1977г. получава статут на ПРОФЕСИОНАЛЕН АНСАМБЪЛ. виж повече


Адрес: гр. Сливен бул. "Цар Освободител" №1, стая 337

тел.: 044622674; GSM: 0879 025 880

e-mail: anpt_sliven@abv.bg


НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ДИМИТЪР ДОБРОВИЧ"

Едно от шестте национални училища по изкуствата в страната. Подготвя ученици в три специалности - рекламна графика, художествен текстил и иконопис. Ежегодно възпитаниците на училището организират с изключителен успех изложби в страната - София, Пловдив, Бургас, Добрич, Шумен, Варна и в чужбина - Гърция, Турция, Кипър, Япония, Германия и др.


Адрес: булевард "Георги Данчев" 7

Телефон: 044/66 73 49, 044/66 73 49

Факс: 044/66 74 65

E-mail: nhg_dd@abv.bg

Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 21.09.2017 г. webmaster