КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Партида B


Партида B


с данни за общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на ОТД, които се използват за стопански цели, както и обекти на строителството, невключени в имуществото на ОТД
 1. Магазин със ЗП 126.225 на бул. "Цар Освободител" № 7
 2. Магазин със ЗП 51.332 на бул. "Цар Освободител" № 7
 3. Супермаркет, кв."Кольо Фичето", гр.Сливен
 4. Магазин на ул."5-ти декември", кв."Комлука", гр. Сливен
 5. Офис № 6-1, ул. Генерал Столипин" № 25, гр. Сливен
 6. Офис № 6-2, ул. Генерал Столипин" № 25, гр. Сливен
 7. Свинарник на "Самуиловско шосе", гр. Сливен
 8. Здравен дом, кв. "Речица", гр. Сливен
 9. Магазин на бул. "Цар Освободител" № 7 (нов № 11, "Червило") гр. Сливен
 10. Незавършен обект на строителството - Дом за гости в м. "Карандила" гр. Сливен
 11. Книжарница, с. Драгоданово, община Сливен
 12. Незавършен обект на строителството - фурна, с. Глушник, общ. Сливен
 13. Магазин, с. Камен, общ. Сливен
 14. Офис № 6-3, ул. "Генерал Столипин" № 25, гр. СливенПубличен регистър на Община Сливен


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 09.08.2006 г. webmaster